Menü
Diagnostikum
*

*
PET-BT
PET-BT, tümör teşhisinde hâlihazırda en modern ve en kesin yöntemdir. Bununla muhtemel bir kanser hastalığının tam büyüklüğü, pozisyonu, aktivitesi ve yayılması tespit edilebilir. Bu, iki farklı tıbbi teknolojinin avantajlarını tek cihazda toplar.

PET-BT

Bilgisayarlı Tomografi, tomogramlı teşhiste çoktan kök salmış bir yöntemdir. Bununla vücuttaki bir tümörün durumu, şekli ve pozisyonu gösterilir. Pozitron Emisyon Tomografi (PET), tümörün metabolizma aktivitesine ilişkin bilgi verir, pek çok durumda kanserli dokunun tam olarak saptanmasını sağlar ve kemoterapinin etkisine ilişkin kanıtlar verir. Bu iki teknoloji birleştirildiğinde ise, kesin tümör teşhisine ve lokalizasyonuna imkân veren ve bireysel terapinin planlanmasına yardımcı olacak eşsiz bir yöntem ortaya çıkar. PET-BT, ameliyat mı yoksa kemoterapi mi uygulanması gerektiğine ilişkin karar verilmesine de hizmet eder.
En sık uygulamalar
 • Akciğer karsinomu (akciğer kanseri)
 • Meme karsinomu (göğüs kanseri)
 • Kolon karsinomu (kalın bağırsak kanseri)
 • Melanom (siyah deri kanseri)
 • Lenfoma (lenf düğümleri kanseri)
 • Baş/boyun tümörleri (Gırtlak kanseri vb.)
 • Özofagus karsinomu (yemek borusu kanseri)
 • Pankreas karsinomu (pankreas kanseri)
 • Tiroid karsinomu (tiroid kanseri)
 • Rahim ağzı karsinomu, endometriyum karsinomu (rahim kanseri)
 • Ovaryen karsinomu (yumurtalık kanseri)
 • Mesane karsinomu (mesane kanseri)
 • Prostat karsinomu (prostat kanseri)
PET-BT'nin avantajları
 • Tek bir muayenede tümörün metastaz yayıp yaymadığı incelenir.
 • Kemoterapilerin etkisi, daha tedaviye başlandıktan hemen sonra kontrol edilebilir. Tümörde veya metastazda şeker tüketimi azalıyorsa, kanser tedavisi etkili demektir. Yüksekliğini koruyorsa, o takdirde zamanında başka bir tedavi yoluna gidilerek iyileşme şansınız arttırılır.
 • Müteâkip bakımda, tümör oranının veya metastazların azalıp azalmadığı veya yenilerinin meydana gelip gelmediği tespit edilebilmektedir.
 • Zamanında güvenilir bir teşhis alırsınız. Bu önemlidir, çünkü kanser tedavisinde hemen terapiye başlanması sıklıkla belirleyici olabilmektedir.
Muayene cihazı
  Hâlihazırda yenilikçi teknoloji ile donatılmış en modern PET-BT cihazlarından birine sahip bulunmaktayız:

  Üstün hassasiyete sahip detektör, çok kısa muayene süresi ile ve en düşük oranda ışına mâruz kalınarak radyoaktif iz dozunun düşürülmesine imkân sağlar.

  Yeni hesaplama yöntemi, tümörün aktivitesinin tam olarak ölçülmesini sağlar.

  Siemens Biyografı, Graz enstitümüzün doruk noktaları arasındadır.

  Urania ve Favoriten teşhis merkezleri ile işbirliği içerisinde Viyana'daki (GE Discovery IQ) PET-BT'ye ilişkin ayrıntılı bilgiyi, lütfen şuradan edininiz: petscan.at
Sorular & Cevaplar
PET-BT muayenesinde size iz (tracer) denilen düşük ışın yayan bir madde koldaki bir toplardamardan verilir. Bu genelde radyoaktif hale getirilmiş üzüm şekeri olup, vücuttaki metabolizma süreçlerini görülebilir hale getirir. İzin (tracerin) vücutta yayılması en az bir saat sürer. Bu süre zarfında sâkin ve gevşemiş bir vaziyette kalmanızı sizden rica ediyoruz. Muayene sırasında ise, PET-BT cihazı tarafından hareket ettirilen bir masa üzerinde yatarsınız.
Muayenenin kendisi genelde 30 dakikadan fazla sürmez.
Hayır, muayene, özellikle de iz verilmesi, acı vermez. İzin herhangi bir hissedilir etkisi yoktur ve muayene günü içerisinde böbrek üzerinden dışarı atılır.