Menü
Diagnostikum
*

*
Nükleer tıp
Nükleer tıp, morfolojik BT ve MRT teşhisine ilişkin değerli fonksiyonel bilgiler verir. Diagnostikum Graz, Avusturya'nın güneyinde tek özel enstitü olarak, radyolojik ve nükleer tıbbi resim dokümanlarının füzyonunu sunmaktadır.

Nükleer tıp

hakkında ayrıntılı bilgi
Nükleer tıpta, fonksiyon ve lokalizasyon teşhisine yönelik en modern yöntemler uygulanmaktadır. Böylelikle radyolojik görüntülemeden elde edilebilen bilgiler de takviye edilebilir. Yeni olan, metal implant (kalça ve diz protezleri veya kalp pili) taşıyan, sınırlı böbrek fonksiyonlarına sahip veya iyot alerjisi olan hastalarda da muayene yapılabilmesidir. Klostrofobiden şikayetçi hastalarda da bu muayene pek zorlanmadan yapılabilmektedir. Ancak hamile olma durumunda nükleer tıbbi muayenelerden uzak durulmalıdır.
En sık uygulamalar
 • Tiroit bezinin incelenmesi
  - Kan alma
  - Ultrason
  - Sintigrafi
  - İnce iğne aspirasyonu
  - 10 mCi iyot 131'e kadar ayaktan radyoiyodin terapi
  - Tiroid kanserinde tümörde müteâkip tedavi
 • Koroner kalp hastalığına (KKH) ilişkin inceleme
 • Ergometri yapılamıyorsa, kalpte önemli bir kan dolaşımı bozukluğunun ilaçla streste de ihtimal dışı bırakılması veya saptanması (örn. eklem şikayetleri, egzersiz eksikliği, sol dal bloğu)
 • Akciğer embolisine ilişkin inceleme (pulmoner arteriyel emboli)
 • Böbrek fonksiyon bozukluğunun incelenmesi
  - Yüksek tansiyonda böbrek atardamarları stenozu
  - Sirozlu böbrek
  - İdrar tıkanıklığı
 • Kemik ve eklemlerdeki değişimlerin incelenmesi
  - İltihâbi eklem hastalığı
  - Eklemlerde aşınma
  - Endoprotez gevşemesi
  - Kemik metastazları
 • Nörolojik hastalıkların incelenmesi
  - İnme riski
  - Epilepsi - Odak arama
  - MRT'de göze çarpmayan HIV ensefalopati
  - Dejeneratif beyin hastalıklarının erken teşhisi
  - Kolagnoz beyin katılımı