Menü
Diagnostikum
*

*
 • Graz
 • Schladming
 • Wien Meidling
Manyetik Rezonans Tomografisi
Manyetik Rezonans Tomografisi, hastayı yormayan ve ışın yaymayan hızlı bir teşhis yöntemidir. Hastalık hakkında kesin bilgi verir ve profilaksiye de son derece uygun olduğunu kanıtlamıştır.

Manyetik Rezonans Tomografisi

hakkında ayrıntılı bilgi
Biz insanların vücudunun yaklaşık üçte ikisinin sudan oluştuğu gerçeği, Manyetik Rezonans Tomografisini mümkün kılmaktadır. Çünkü manyetik alanda hidrojen atomları, her zaman manyetik alan yönünde hareket eder ve bu esnada kendileri de ölçülebilen elektromanyetik dalgalar yayarlar. Manyetik Rezonans Tomografisi, hiç acı vermeyen bir teşhis yöntemi olup, bununla muhtemel hastalıklar, erken safhada da kesin olarak saptanabilmektedir.
Sık yapılan uygulamalar
 • Beyindeki, kraniyal sinirlerdeki, omurilikteki, hipofizdeki, gözlerdeki ve iç kulaktaki değişimlerin görüntülenmesine yönelik teşhis yöntemi
 • Omurga, kemik iliği, intervertebral disk ve disk yapılarının tüm yapılarının kapsamlı görüntülenmesi
 • Eklemlerin kesin görüntülenmesi: Tendonların, bağların, menisküsün, kıkırdak tabakalarının, sinoviyal bursanın ve etrafındaki yumuşak dokuların görüntülenmesi
 • Meme bezi muayeneleri, iyi ve kötü huylu meme tümörlerinin ayırdedilmesine ve göğüs implantlarının uyup uymayacağının değerlendirilmesine yönelik ek muayeneler
 • Karaciğer, pankreas, böbrek ve böbreküstü bezleri muayenesi
 • Safra kesesinin, safra kanalının ve idrar yollarının invazif olmayan biçimde, yani ağrısız muayenesi ve görüntülenmesi
 • Terapiye dirençli ve belirsiz karın ağrıları ile kronik iltihâbi bağırsak hastalıklarında ince bağırsakta spesifik muayene
 • Kadın ve erkek pelvisinde, özellikle de rahimde, yumurtalıklarda, testislerde ve peniste teşhis
 • Doğumdan önceki pelvis ölçümleri, sezaryen gerekip gerekmediğine ilişkin karar vermede yardımcı olur
 • Meme veya prostat karsinomunun ihtimal dışı bırakılması veya saptanması için prostatı ve meme bezini multiparametrik görüntüleme
 • Kalp ve damar muayenesi
 • Tüm damarların görüntülenmesi için MR anjiyo
Manyetik Rezonans Tomografi için başhekim onayı zorunlu mudur?
  Eskiden tüm MRT muayeneleri için başhekim onayı zorunlu idi. Son dönemde sosyal sigorta kurumları başhekim zorunluluğu uygulamasında esnekliğe gittiler ve hatta bunu kaldırdılar ve böylelikle bu muayenelerin yapılabilmesi oldukça kolaylaştı. Ancak, eyaletlere ve zorunlu sigorta kurumlarına göre uygulamada hâlâ büyük farklılıklar söz konusudur. Buradan kabaca toplu bir izlenim edinebilirsiniz:
  Viyana Ve Aşağı Avusturya'da
  Bölge Sağlık Sigortası (Gebietskrankenkasse), Çiftçi Sosyal Sigortası (Sozialversicherung der Bauern), İşletme Sigortaları (Betriebskrankenkassen) ve de AB Yabancı Sigortaları (EU-Fremdkassen) sigortalılarına, sağlık sigortaları ile sözleşmesi olan bir hekim tarafından sevk edilmeleri halinde, tüm MRT muayeneleri onaydan muaftır. Sağlık sigortaları ile sözleşmesi olmayan veya özel hekimler tarafından sevkedilme halinde, yine başhekim onayı gerekmektedir. BVA, KFA ve SVG sigortalılarına tüm MRT muayeneleri için hiç istisnasız başhekim onayı gerekmektedir.
  Burgenland'ta
  Burgenland Bölge Sağlık Sigortası (burgenländische Gebietskrankenkasse) sigortalılarının, bir uzman hekim ya da ihtisas hastanesi-polikliniği tarafından sevkedilmeleri halinde, MRT muayeneleri için başhekim onayına ihtiyacı yoktur.
  Steıermark'ta
  Steiermark Bölge Sağlık Sigortası (steirische Gebietskrankenkasse), BVA ve VAEB sigortalılarına, uzman hekim tarafından havâle edilmeleri veya uzman hekim tavsiyesi olması halinde (örn. bir hastaneden), tüm MRT muayeneleri onaydan muaftır. Sadece kalp MR'ı bir istisna teşkil etmektedir. SVG, SVB ve KFA sigortalılarına tüm MRT muayeneleri hiç istisnasız onaya tâbidir.
  Bu genel bilgilendirmenin size kılavuzluk etmesi planlanmış olup, daha başka sorularınız olması halinde, personelimiz her zaman emrinizdedir.
Sorular & Cevaplar
Manyetik Rezonans Tomografisinde muayene masasına yatarak, kısa bir manyetik tünele sokulursunuz. Çekim esnasında, elektromanyetik devrelerden kaynaklanan bir takım sesler duyarsınız. Muayene esnasında hareketsiz yatmanız çok önemlidir, çünkü en ufak bir hareket bile görüntünün bozulmasına yol açabilir.
Muayene edilen organa bağlı olarak muayene 15 - 30 dakika arasında sürer.
Hayır, muayene esnasında hiç bir şey hissetmezsiniz. Tamamen acısızdır, hâlihazırda bilinen zararlı etkileri yoktur.
Muayene odasına işitme cihazı, takı, saç tokası, gözlük vb. kesinlikle sokulamaz, çünkü bunlar bozuk olabilir veya resim kalitesini olumsuz etkileyebilirler. Bayanların muayeneden önce rimel de kullanmamaları gerekir. Kalp pili, metal implantlar veya yapay kalp kapakçığı taşıyan hastalar, bunu muayeneden önce mutlaka doktora bildirmelidir. Bir ek bilgi daha: Kredi kartları manyetik alana çok yaklaşırsa silinir!
Manyetik Rezonans Tomografiye gelirken böbrek parametrelerinizi beraberinizde getirmenizi sizden rica ediyoruz.
Muayene türüne göre damardan iyonik olmayan, iyot içeren röntgen kontrast maddelerinin verilmesi gerekli olabilir. Bu, belirli organların ve anatomik beden yapılarının görüntülenmesine katkıda bulunabilir ve hastalıklı değişimlerin saptanmasına yardımcı olabilir. Kontrast maddesi, muayeneden mümkün olduğunca olumlu netice alabilme şansını yükseltir ve kesin teşhis koyabilmeyi sağlar. Modern teknoloji sayesinde verilen kontrast maddesi miktarını önemli oranda düşürmemiz mümkündür. Lütfen kontrast maddesi hakkındaki bilgilendirme broşürlerimizi dikkate alınız.