Menü
Diagnostikum
*

*
 • Graz
 • Wien Meidling
Bilgisayarlı Tomografi
Bilgisayarlı Tomografi ile vücudun içinden tomogram almak artık tıpta standart haline gelmiş durumda. Bu, tomogramlı teşhis alanında artık vazgeçilemeyecek derecede yerleşik ve hızlı bir yöntemdir.

Bilgisayarlı Tomografi

hakkında ayrıntılı bilgi
Bilgisayarlı Tomografi, 70'li yıllardan bu yana en güvenilir teşhis yöntemlerinden biridir. Bunda röntgen ışınlarının vücuda daha az nüfuz etmesi, detektörlerle ölçülür ve bir bilgisayar ile enkesit resimler halinde hesaplanır. Bu örtüşmesiz resimler, kesin değerlendirme ve analize olanak sağlamaktadır, çünkü en ince yapılar bile gösterilir.
Muayene cihazlarımız
  Enstitülerimizin en modern teknoloji ile donatılmış olması bizim için çok önemlidir. O nedenle muayene odalarımızda en yeni cihazlar bulunmaktadır. Bilgisayarlı Tomografide 2-350 milisaniyelik (saniyenin binde biri) tarama hızıyla çalışırken, bu esnada 384 katman elde etmekteyiz. Bu sayede örneğin akciğerdeki veya karın bölgesindeki en ufak kalınlaşmaları bile gösterebilen kesin ve örtüşmesiz resimler elde edilir. Hatta özel ölçüm programları ile dental yapının gösterilmesi veya osteoporoz muayeneleri için kemik mineral tuz oranının belirlenmesi mümkündür.
  Dünya çapında 14 seri numarasını taşıyan Dual-Source-Dual-Energy-BT cihazımızdan özellikle gurur duymaktayız. Bunun içinde iki röntgen tüpü bulunmakta olup, neticesi şudur: iki kat daha fazla tarama hızı, yüksek resim kalitesi, daha iyi görüntü, daha da kesin teşhis ve yüzde 90 oranında daha düşük ışın dozu.
Sık yapılan uygulamalar
 • Beyindeki değişimlerin teşhisi
 • Omurga rahatsızlıklarının muayenesi (örn. intervertebral disk)
 • Yüz kafatasındaki/yüzü oluşturan kemiklerdeki (örn. paranazal sinüsler) ve boyundaki (örn. gırtlak veya lenf düğümleri) hastalıkların teşhisi
 • Akciğerin, kemiklerin ve orta ve iç kulağın mikro strüktürünün muayenesine yönelik yöntem
 • Göğüs kafesi ve akciğer rahatsızlıklarının değerlendirilmesi
 • Karın bölgesindeki organlardaki (karaciğer, pankreas, dalak, böbrek ve böbreküstü bezleri) rahatsızlıkların muayenesi
 • Terapiye dirençli ve belirsiz karın ağrıları ile kronik iltihâbi bağırsak hastalıklarında ince ve kalın bağırsakta spesifik muayene
 • Lenf düğümlerinin görülebilmesinde en ideal yöntem
 • Pelvis organlarındaki (örn. yumurtalıklar) ve pelvis batınındaki hastalıkların teşhisi
 • Büyük damarları görmek için emin yöntem (örn. aort veya pulmoner arterler)
 • Dental BT: Üst ve alt çene ile dişlerin üç boyutlu görüntülenmesi (örn. diş implantasyonlarından önce)
 • Osteoporoz BT'si: Kemik yoğunluğunun belirlenmesine yönelik güvenilir ve kesinlik derecesi yüksek yöntem
 • Kardiyo BT: Koroner damarlardaki kireçlenme oranının tayininde ve önemli koroner kalp rahatsızlıklarının ihtimal dışı bırakılması veya saptanmasında mutlak surette en güvenilir, invazif olmayan yöntem
 • Sanal kolonoskopi: Poliplerin ve tümörlerin teşhisi veya ihtimal dışı bırakılması için kalın bağırsak ve göden bağırsağının dört boyutlu görüntülenmesi (konvansiyonel endoskopiye alternatif teşhis yöntemi)
 • Akciğerlere Düşük Dozlu Çok Katmanlı Spiral BT: Toraks röntgenindeki kadar ışına mâruz kalınarak akciğer kanserinin erken teşhisinde hâlihazırdaki en iyi yöntem
 • Sanal anjiyoskopi: Damar iç yapılarının üç boyutlu görüntüsü
 • Sanal trakeobronkoskopi: Bronşial tümörlerin ihtimal dışı bırakılması veya saptanması ile bunların ameliyatının planlanmasına yönelik olarak nefes borusunun ve bronşların dört boyutlu görüntülenmesi
 • BT hedefli ağrı terapisi: Ağrıya yol açan anatomik yapılara ilaçların milimetrik enjeksiyonu, tercihen boyun omurgası ve lomber omurga ile sakroiliak eklemde
 • BT hedefli organ biyopsileri: Kesin bir histolojik karakterizasyon için minimum invazif doku alma (örn. akciğerden veya karaciğerden)
Bilgisayarlı Tomografi için başhekim onayı zorunlu mudur?
  Eskiden tüm bilgisayarlı tomografi muayeneleri için başhekim onayı zorunlu idi. Son dönemde sosyal sigorta kurumları başhekim zorunluluğu uygulamasında esnekliğe gittiler ve hatta bunu kaldırdılar ve böylelikle bu muayenelerin yapılabilmesi oldukça kolaylaştı. Ancak, eyaletlere ve zorunlu sigorta kurumlarına göre uygulamada hâlâ büyük farklılıklar söz konusudur. Buradan kabaca toplu bir izlenim edinebilirsiniz:
  Viyana Ve Aşağı Avusturya'da
  Bölge Sağlık Sigortası (Gebietskrankenkasse), Çiftçi Sosyal Sigortası (Sozialversicherung der Bauern), İşletme Sigortaları (Betriebskrankenkassen) ve de AB Yabancı Sigortaları (EU-Fremdkassen) sigortalılarına, sağlık sigortaları ile sözleşmesi olan bir hekim tarafından sevk edilmeleri halinde, tüm BT muayeneleri onaydan muaftır. Sağlık sigortaları ile sözleşmesi olmayan veya özel hekimler tarafından sevkedilme halinde, yine başhekim onayı gerekmektedir. BVA, KFA ve SVG sigortalılarına tüm BT muayeneleri için hiç istisnasız başhekim onayı gerekmektedir.
  Burgenland'ta
  Burgenland Bölge Sağlık Sigortası (burgenländische Gebietskrankenkasse) sigortalılarının, bir uzman hekim ya da ihtisas hastanesi-polikliniği tarafından sevkedilmeleri halinde, BT muayeneleri için başhekim onayına ihtiyacı yoktur. İstisnaları, implantlar için dental BT veya BT kolonoskopileri oluşturmakta olup, bunlar eskiden olduğu gibi yine tüm sigortalılar için onaya tâbidir.
  Steıermark'ta
  Steiermark Bölge Sağlık Sigortası (steirische Gebietskrankenkasse), BVA ve VAEB sigortalılarına, uzman hekim tarafından havâle edilmeleri veya uzman hekim tavsiyesi olması halinde (örn. bir hastaneden), tüm BT muayeneleri onaydan muaftır. İstisnaları, dental BT'ler, kalp BT'leri veya BT kolonoskopileri oluşturmaktadır. SVG, SVB ve KFA sigortalılarına tüm BT muayeneleri hiç istisnasız onaya tâbidir.
  Bu genel bilgilendirmenin size kılavuzluk etmesi planlanmış olup, daha başka sorularınız olması halinde, personelimiz her zaman emrinizdedir.
Sorular & Cevaplar
Muayene âzami 10 dakika sürer. BT odasında, muayene esnasında BT cihazının deliğinde hızlı biçimde hareket eden muayene yatağına yatarsınız. Etrafınızda bir röntgen tüpü döner. Röntgen ışınlarının vücuda daha az nüfuz etmesi, detektörlerle ölçülür ve bir bilgisayar ile enkesit resimler halinde hesaplanır.
Önemli olan, muayene esnasında sakin biçimde yatmanız, hareket etmemeniz ve verilen nefes komutlarına harfiyen riayet etmenizdir. Muayenelerin pek çoğunda iyi netice elde etmek açısından nefesinizi kısa bir süre tutmanız önemlidir. Tüm tedavi boyunca uzman personelin gözetimi altında tutulursunuz.
Bilgisayarlı Tomografi, hastayı yormayan bir muayene türüdür ve hiç acı vermez. Gereken ışın dozu, modern teknik sayesinde yüzde 90 oranında azaltılabilmekte ve muayene süreleri giderek kısalmaktadır.
Muayene türüne göre damardan iyonik olmayan, iyot içeren röntgen kontrast maddelerinin verilmesi gerekli olabilir. Bu, belirli organların ve anatomik beden yapılarının görüntülenmesine katkıda bulunabilir ve hastalıklı değişimlerin saptanmasına yardımcı olabilir. Kontrast maddesi, muayeneden mümkün olduğunca olumlu netice alabilme şansını yükseltir ve kesin teşhis koyabilmeyi sağlar. Modern teknoloji sayesinde verilen kontrast maddesi miktarını önemli oranda düşürmemiz mümkündür. Lütfen kontrast maddesi hakkındaki bilgilendirme broşürlerimizi dikkate alınız.
Böbrek laboratuvar parametreleri ile tiroid bezi parametrelerinizi muayeneye gelirken yanınızda getirmeniz önemlidir.