Menü
Diagnostikum
*

*
Hakkımızda

Tomogramlı teşhissiz bir modern tıp artık düşünülemez. Son derece komplike yöntemler sayesinde organizmadaki en ufak değişimleri bile zamanında teşhis edebilmekte ve böylelikle zamanında ve verimli bir tedaviye belirleyici katkıda bulunmaktayız. Bunda büyük bir özen ve tecrübe gereklidir. Avusturya’nın önde gelen teşhis merkezleri olarak biz her ikisine de sahibiz. Ve tabii ki cihazlarımız da her zaman en son teknolojiye uygundur.

Rakamlar & Olgular

Prof. Dr. Dieter Szolar ve Doç. Dr. Klaus Preidler tarafından 2000 yılında kurulan Diagnostikum Graz (Graz Teşhis Merkezi), daha başından itibaren mükemmel bir radyolojik profesyonel ekspertizi en modern tıbbi cihazlarla kombine etti.

2001/2005 yılında
Avrupa çapında harici alanda (bir hastane dışında)
ilk 4 ve 64 satır
Çok Katmanlı
Spiral Bilgisayarlı Tomograf

Siemens şirketi 2001 yılında ilk 4 satır BT’yi Diagnostikum Graz’ta kurdu. Bunu 2005 yılında muayene kesinliğini önemli oranda arttıran ve süresini kısaltan 64 satır Çok Katmanlı Spiral BT izledi.

3 Tesla'lık

Çok Katmanlı BT ile donatılmamızdan sadece 3 yıl sonra, SIEMENS MAGNETOM® Verio serisinin dünya çapında 17’ncisi olan 3 Tesla’lık MRT ile muhteşem bir donanıma daha sahip olduk.

Yüksek Alan Manyetik Rezonans Tomograf
ile yeni imkânlar
2007 yılında
Diagnosezentrum Meidling'in
(Meidling Teşhis Merkezi'nin)
alınması

Szolar ve Preidler, Graz’da elde edilen başarılar üzerine enstitüyü genişlettiler ve 2007 yılında Diagnosezentrum Meidling’i Viyana’nın en önde gelen ve en önemli kurumlarından biri haline getirdiler.

20.000 BT muayenesi
52.000 MR muayenesi
2010 yılında
Yaklaşık 60.000
hasta

Diagnostikum Graz, Güneydoğu Avusturya’da daha 2002 yılından bu yana tomogramlı teşhis alanında önde gelen enstitü iken, bugün ülke çapında en önde gelmekteyiz.

2013 yılında
Schladming'te
yeni açılış ve
genişletmeler

2013 yılında Schladming’te MRT-Diagnostikum’u açtık ve Graz’ta nükleer tıp alanında da aktif olmaya başladık. Diagnosezentrum Salzburg Süd ile teleradyolojik işbirliğine girdik ve o tarihten itibaren ayrıca Graz Sigmund Freud Eyalet Kliniği’nin MR bulgularından da sorumlu olduk.

2014 yılında

Bilgisayarlı Tomografi sistemi Siemens SOMATOM Force®, ışına mâruz kalma oranını yüzde 90 azaltmakta olup, aynı zamanda kontrast maddesi miktarı da önemli oranda düşürülmektedir. Cihazımız dünya çapında 14 seri numarasına sahiptir.

Tam bir üstün kalite
makinenin daha kurulumu
2015 yılında
Gelişmiş:
PET-BT

Graz ve Viyana’daki (Viyana’da Urania ve Favoriten teşhis merkezleriyle işbirliği içerisinde) enstitülerimiz için 2 PET-BT cihazının alınması, enstitülerimiz açısından büyük bir kazanç oldu. Bunların sayesinde sadece vücut yapıları değil, aynı zamanda metabolizma fonksiyonları da en hassas şekilde görüntülenebilmektedir.

7
Manyetik Rezonans Tomograf
3
Çok Katmanlı Spiral Bilgisayarlı Tomograf

Enstitülerimiz, 2 adet 3 Tesla’lık ve 4 adet 1,5 Tesla’lık MRT ve de 3 adet Çok Katmanlı Spiral BT sayesinde en modern cihazlarla donatılmış durumdadır.

Sunulan muayene yöntemleri:

Dual-Source veya Dual-Energy-Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Tomografi, PET-BT.

Viyana’da ayrıca: Dijital röntgen, dijital mamografi, Doppler sonografi, Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Periferik Nicel Bilgisayarlı Tomografi), düşük dozlu röntgen ışın tedavisi.

Graz’da ayrıca: Nükleer tıp.

Görüntülü teşhisteki yaklaşık 15 yıllık teknik bilgi ve tecrübeyi, en yüksek seviyeli akademik sınav olan habilitasyonlu yani üniversitede öğretmen olabilecek yeterliliğe sahip 5 doktorumuz, 1100’den fazla ulusal ve uluslararası kabul gören bilimsel yayında işlemişlerdir.

1.100'ün
üzerinde bilimsel yayın

Yoğun araştırma
Teşhisin yanısıra araştırma da büyük öneme sahiptir; Graz ve Viyana’daki tıp üniversiteleri ile mükemmel bağlantılar sayesinde buralarda sürekli olarak diploma tezleri ve yayınlar kaleme alınmaktadır. Enstitülerimizin doktorları, uluslararası kongrelerde de sürekli konferanslar vermektedir.