Menü
Diagnostikum
*

*
Endikasyonlar
Bir görüntülü teşhis yönteminin uygulanmasından önce genelde hastayı sevk eden doktorlar tarafından kesin bir endikasyon, endikasyona bağlı tedavi açısından önemli, genel geçer bir muayene tutanağı ya da bulgu mevcuttur. Bizim tarafımızdan ilgili teşhis yönteminin hedefe yönelik ve rasyonel biçimde uygulanmasına katkıda bulunan kapsamlı bir endikasyon katoloğu derledik.

Toraks organları

Tanım Birinci İkinci Üçüncü
Akciğer ve mediyastin
Riskli hastalarda tarama Low dose CT
"Klasik" pnömoni CT
Tedaviye dirençli pnömoni CT
Viral & atipik pnömoni CT
Soliter intrapulmoner nodüllerin tespiti ve karakterizasyonu CT PET-CT
Primer akciğer karsinomu-staging CT PET-CT MRT
Akciğer metastazları CT
İnterstisyel akciğer dokusu hastalıklarının tespiti ve karakterizasyonu CT
Plevral hastalıklar CT MRT PET-CT
Akciğer amfizemi CT
Bronşektazi, akciğer fibrozisi CT
Mediyastinal ve hiler lenfadenopatiler CT PET-CT
Mediyasten tümörleri karakterizasyonu CT MRT
Toraks travması CT
Kalp:
Kalp yetmezliği Echo
Kalp defektleri/Kalp kapağı hastalıkları Echo MRT Herzkatheter
KKR/Bypass damarları (düşük ile orta arasında test öncesi olasılığı) CT-Angiografie Stress-MRT Herzkatheter
KKR (yüksek test öncesi olasılığı) Herzkatheter Stress-MRT Szintigraphie
Perikard rahatsızlıkları Echo CT MRT
Kalp tümörleri Echo MRT CT
Atriyum trombüs veya tümör Echo CT MRT
Kardiyomiyopatiler Echo MRT
Galeri
(11 Resimler)
Yüklemeler