Menü
Diagnostikum
*

*
Endikasyonlar
Bir görüntülü teşhis yönteminin uygulanmasından önce genelde hastayı sevk eden doktorlar tarafından kesin bir endikasyon, endikasyona bağlı tedavi açısından önemli, genel geçer bir muayene tutanağı ya da bulgu mevcuttur. Bizim tarafımızdan ilgili teşhis yönteminin hedefe yönelik ve rasyonel biçimde uygulanmasına katkıda bulunan kapsamlı bir endikasyon katoloğu derledik.

Nörokranyum

Tanım Birinci İkinci Üçüncü
Progresif nörolojik sekteler
(özellikle tümör, metastaz) MRT CT
Akut, travmatik olmayan nörolojik sekteler (kanama, enfarktüs, apse) CT MRT & MR-Angiografie
Her tür nörolojik semptomlu akut travmatik beyin hasarı (ödem, bere, kanama) CT MRT
Değişken nörolojik sekteler veya demyelinizan hastalık şüphesi (örn.: MS) MRT
Grand mal veya fokal epilepsi (tümör, vasküler malformasyon) MRT PET-CT
Şakak lobu epilepsisi (hipokampüs patoloji) MRT PET-CT
Nörolojik semptomlu veya nörolojik semptomsuz nöroendokrin bozukluk (hipofiz, hipotalamus) MRT CT
Demans ve demans sendromları (Mb. Alzheimer hastalığı, multipl enfarkt, vb.) MRT PET-CT CT
Meningismus ile beraber akut baş ağrıları (örn.: subaraknoid hemoraji) CT & CT-Angiographie MRT Angiografie
Nörolojik sekteli kronik baş ağrıları MRT CT
Enfarktüs veya negatif BT'li iltihâbi hastalıklar MRT & MR-Angiografie
Akut bilinç bozukluğu CT MRT
Çocuklukta mental retardasyon (konjenital anomaliler, lökodistrofiler) MRT
Anevrizma, arteriovenöz anomaliler, vaskülit MRT & MR-Angiografie CT-Angiografie Angiografie
Kraniyal sinir hastalıkları (örn.: trigeminal nevralji, göz kası felci) MRT & MR-Angiografie
Medülla oblongatada, ponsta ve beyincikte patolojiler MRT
Galeri
(4 Resimler)
Yüklemeler