Menü
Diagnostikum
*

*
Endikasyonlar
Bir görüntülü teşhis yönteminin uygulanmasından önce genelde hastayı sevk eden doktorlar tarafından kesin bir endikasyon, endikasyona bağlı tedavi açısından önemli, genel geçer bir muayene tutanağı ya da bulgu mevcuttur. Bizim tarafımızdan ilgili teşhis yönteminin hedefe yönelik ve rasyonel biçimde uygulanmasına katkıda bulunan kapsamlı bir endikasyon katoloğu derledik.

Meme

Tanım Birinci İkinci Üçüncü
Tarama – Normal kadın hasta Mamografi Sonografi MR-Mamografi
Tarama – Yüksek riskli hasta Sonografi & MR-Mamografi
Protez ruptürü, protez bozukluğu MR-Mamografi
Karsinom tespiti/ihtimal dışı bırakılması
-Protezlerde MR-Mamografi Mamografi Sonografi
-Ameliyat sonrası bakımda: Residiv veya yara MR-Mamografi Mamografi Sonografi
-Mamografik açıdan kalın meme bezinde ve net olmayan sonografik bulguda MR-Mamografi Biyopsi
-Mamografiden ve sonografik bulgudan netice alınamaması halinde MR-Mamografi Biyopsi
Multifokal, çok merkezli ve kontralateral karsinom (büyük ihtimalle göğüs kanseri BIRADS IV ve V) MR-Mamografi
Neoadjuvant kemoterapide izleme/tepki değerlendirmesi MR-Mamografi
Kökeni bilinmeyen metastazlarda primer tümör araması (CUP sendromu) MR-Mamografi Mamografi PET-BT
Yapılamayan galaktografi MR-Mamografi
Biyopsi sonuçlarına göre kesinleşen koltuk altı lenf düğümleri metastazında göze çarpmayan mamografi MR-Mamografi
Pektoralis-Kas invazyonu MR-Mamografi
Galeri
(4 Resimler)
Yüklemeler