Menü
Diagnostikum
*

*
Endikasyonlar
Bir görüntülü teşhis yönteminin uygulanmasından önce genelde hastayı sevk eden doktorlar tarafından kesin bir endikasyon, endikasyona bağlı tedavi açısından önemli, genel geçer bir muayene tutanağı ya da bulgu mevcuttur. Bizim tarafımızdan ilgili teşhis yönteminin hedefe yönelik ve rasyonel biçimde uygulanmasına katkıda bulunan kapsamlı bir endikasyon katoloğu derledik.

Damar sistemi

Tanım Birinci İkinci Üçüncü
Kafatası, boyun
Beyin atardamarları anevrizması MR-Anjiyografi CT-Anjiyografi Anjiyografi
Serebral/dural vasküler malformasyon MR-Anjiyografi CT-Anjiyografi Anjiyografi
Venöz kan damarları trombozu MR-Anjiyografi CT-Anjiyografi
Karotid arteri patolojisi: intrakraniyel stenoz MR-Anjiyografi CT-Anjiyografi Anjiyografi
Karotid arteri patolojisi: ekstrakraniyel stenoz Sonografi MR-Anjiyografi CT-Anjiyografi
Karotid arteri patolojisi: Diseksiyonlar MR-Anjiyografi CT-Anjiyografi Anjiyografi
Karotid arteri patolojisi: Şundan sonraki durum: Stent (ek olarak) Sonografi CT-Anjiyografi
Vertebral patolojiler (örn.: diseksiyon) MR-Anjiyografi CT-Anjiyografi
Toraks
Torasik aort anevrizması CT-Anjiyografi MR-Anjiyografi
İntramural aort hematomu/aort diseksiyonu CT-Anjiyografi MR-Anjiyografi
Pulmoner arter embolisi CT-Anjiyografi MR-Anjiyografi Szintigrafie
Kompresyon sendromu (örn.: kava trombozu) MR-Anjiyografi CT-Anjiyografi
Diyaliz-Shunts MR-Anjiyografi Anjiyografi
Takayasu arteriti PET-BT
Karın
Abdominal aort anevrizması CT-Anjiyografi MR-Anjiyografi
Aort diseksiyonu CT-Anjiyografi MR-Anjiyografi
İntramural aort hematomu/aort diseksiyonu CT-Anjiyografi MR-Anjiyografi
Akut mezenterik arteryel tıkanma CT-Anjiyografi MR-Anjiyografi
Abdominal anjin CT-Anjiyografi MR-Anjiyografi
Portal/Mezenterik venöz tromboz CT-Anjiyografi MR-Anjiyografi
Böbrek atardamarları stenozu, renal hipertansiyon, fibromusküler displazi MR-Anjiyografi CT-Anjiyografi
Pelvis ve bacak atardamarları
Pelvis atardamarları stenozu, tıkanıklığı MR-Anjiyografi CT-Anjiyografi
Perifer arteriyel tıkanıklık ("intermittan klodikasyon") MR-Anjiyografi CT-Anjiyografi
Galeri
(10 Resimler)
Yüklemeler