Meni
Diagnostikum
*

*
natrag na tim
dr.

Sabine Barbara Ogris

Curriculum Vitae
 • ime i prezime: Sabine Barbara Ogris
 • mesto rođenja: Beč
 • nacionalnost: Austrijanka
Obrazovanje
 • osnovna škola: 1970. - 1974., 1130 Wien (Beč)
 • gimnazija: 1974. - 1982., Neusprachliches Gymnasium St. Ursula, 1230 Wien (Beč)
Univerzitetsko obrazovanje
 • medicinski fakultet: 1982. – 1988.: Univerzitet u Beču
 • promocija: 1.7.1988.
Postdiplomsko komplementarno stručno usavršavanje
 • Institut za patologiju, Bolnica u Hietzingu (prof. dr. Wolfsberg, 1988.-1989.
 • Odeljenje za onkologiju, Bolnica u Hietzingu (doc. dr. G. Baumgartner), 1989.
 • Pokrajinska bolnica Bad Ischl (prof. dr. Gmeiner) 1990. – 1991., interna medicina, neurologija
 • Bolnica "Hanusch", 1991. – 1993., interna medicina, traumatologija, pedijatrija
 • diploma iz akupunkture, 1997.
Postdiplomsko stručno usavršavanje
 • Središnji institut za rendgenologiju u bolnici "Wilhelminen" (prof. dr. H. Umek): specijalističko usavršavanje na području radiologije, 1993. - 2000.
 • specijalistički ispit, 1. deo, 1994.
 • lekar specijalista od 1./2000. sa težištem na mamografiji, ultrazvuku, konvencionalnom rendgenu, MRI i CT-u
 • diploma o stručnom usavršavanju Austrijske lekarske komore, 2./2012.
 • grupni ispit iz slučajeva na području pregleda dojke 7./2013.