Meni
Diagnostikum
*

*
natrag na tim
univ. doc. dr.

Pia Rajtner (Reittner)

Curriculum Vitae
 • ime i prezime: Pia Reitner (Pia Reittner)
 • datum rođenja: 1.8.1967.
 • mesto rođenja: Klagenfurt
 • nacionalnost: Austrijanka
 • prebivalište: Grac
 • jezici: engleski, italijanski, španski
Obrazovanje
 • osnovna škola: Filah Lind (Villach Lind), 1973.-1977.
 • srednja škola: Gimnazija St. Martin, Villach, 1977-1985
 • matura: 1985.
Univerzitetsko obrazovanje
 • medicinski fakultet: 1985. - 1992., Univerzitet "Karl Francens" u Gracu, Medicinski fakultet
 • diplomirala: 8. aprila 1992.
Postdiplomsko komplementarno stručno usavršavanje
 • interna medicina, sanatorijum "Warmbad Villach" (15.5.-30.9.1992.), prim. dr. W. Thoma
 • hirurgija srca i toraksa, Pokrajinska bolnica u Klagenfurtu (1.10.-28.2.1993.), univ. doc. dr. G. Kobinia
 • traumatologija, Pokrajinska bolnica u Hermagoru (1.3.- 31.7.1993.), prim. dr. S. Lippay
 • radiologija, Pokrajinska bolnica u Klagenfurtu (1.8.-30.9.1993.), prim. dr. H. Haselbach
 • interna medicina, Pokrajinska bolnica u Klagenfurtu (1.10.-28.2.1994.), univ. doc. dr. G. Grimm
Postdiplomsko stručno usavršavanje
 • 1.3.1994.-1.3.1999. obrazovanje za lekara za radiologiju i zaštitu od zračenja na Univerzitetskoj klinici za radiologiju u Gracu (univ. prof. dr. R. Rienmüller, univ. prof. dr. H. Schreyer, univ. prof. dr. R. Fotter)
 • avgust 1998. – septembar 1999., inostrana stipendija "Erwin-Schrödinger" na univerzitetu British Columbia, Vankuver, Kanada
 • Habilitacija 25. 1. 2002. (kvalifikacija za izvođenje nastave kao univerzitetski docent za radiologiju)
 • uspešno položen specijalistički ispit za radiologiju i zaštitu od zračenja, 1. deo, 28.2.1995. u Beču
 • kurs zaštite od zračenja 1999. (referent za zaštitu od zračenja)
 • postdiplomski univerzitetski kurs za medicinsko rukovodeće osoblje (2000.-2001.)
 • mart 2005. – Univerzitetska klinika Balgrist, Cirih, Odeljenje za muskuloskeletnu radiologiju, prof. dr. J. Hodler
Naučna delatnost
 • 1996.-1998. aktivno učešće u razvoju računarski podržane navigacije kod zahvata na paranazalnim šupljinama i bazi lobanje (radiološki deo)
  rukovodilac: prof. H. Starnberger
 • oko 60 naučnih publikacija kao prvi autor ili koautor
 • oko 120 međunarodnih i nacionalnih naučnih prezentacija kao prvi autor ili koautor
 • stručni recenzent za "European Radiology"
Lekarska i organizaciona delatnost
 • 1999.-2003.: glavna lekarka na Univerzitetskoj klinici za radiologiju
 • 2003.-200.7: zamenica rukovodioca odeljenja na Odeljenju za opštu radiologiju
 • 2002.-2007.: rukovodilac interdisciplinarne radne grupe za radiologiju toraksa
 • 2006.-2007.: rukovodilac interdisciplinarne radne grupe za mamografiju
 • 2002.-2007.: ispitivač na doktorantskom ispitu za medicinsku radiologiju
 • 2005.-2007.: rukovodilac modula 14, ispitna koordinatorka za modul 14
 • 2002.-2007.: rukovodilac - produbljeno obrazovanje za radiologiju (CT i ultrazvuk)
 • 1999.-2007.: suodgovorna za obavezni praktikum iz radiologije (CT, opšta radiologija)
 • od 2003: uska saradnja sa Univerzitetskom klinikom za opštu hirurgiju i traumatologiju
 • od 2003.: razgovori o slučajevima na nedeljnoj bazi sa Odeljenjem za reumatologiju i Odeljenjem za onkologiju (1. univerzitetska klinika za interne bolesti)
 • 2004.-2007.: zapisničarka Austrijskog rendgenskog društva
 • 2006.-2008.: rukovodilac radne grupe za torakalnu radiologiju u Austrijskom radiološkom društvu
 • od 2005.: članica ispitnog saveta za specijalistički ispit iz radiologije
 • od 2002.: zamene u institutu i ordinaciji u Koruškoj i Štajerskoj
 • od 2007.: Diagnostikum Grac Südwest
 • od 2005.: organizacija radiološkog seminara koji se svake godine održava u Gracu
Znanstvene nagrade
 • „Sistemska manifestacija infekcije alveolarnim ehinokokom"
  nagrada za najbolju prezentaciju slučaja - austrijski rendgenski kongres, 10./95. u Insbruku
 • nagrada "Stauffer" 2001. (najbolji naučni članak), Comparison of gadolinium-enhanced magnetic resonance angiography with contrast- enhanced spiral computed tomography of peripheral pulmonary embolism in a porcine model
  Accademic Radiology, 2001.