Meni
Diagnostikum
*

*
natrag na tim
priv. doc. dr.

Peter Brader

Curriculum vitae
 • ime i prezime: Peter Brader
 • datum rođenja: 22. februara 1973.
 • mesto rođenja: Bruck an der Mur
 • nacionalnost: Austrijanac
 • bračno stanje: oženjen, dvoje dece
 • prebivalište: Grac
 • jezici: engleski, španski
Obrazovanje
 • osnovna škola: Leoben-Donawitz, Leoben
 • srednja škola: Savezna realna gimnazija Leoben
 • matura: 1991.
Univerzitetsko obrazovanje
 • medicinski fakultet: 1992. -2001., Univerzitet "Karl Francens" Graz
 • diplomirao: 3. maja 2001.
Postdiplomsko komplementarno stručno usavršavanje
 • 2001.-2003. u Traumatološkoj bolnici Kalwang te u bolnicama društva "Štajerske bolnice" u Gracu, Judenburgu, Knittelfeldu, Stolzalpe i Fürstenfeldu
Postdiplomsko specijalističko usavršavanje
 • 2003.-2006.:
  Univerzitetska klinika za radiologiju
 • avgust 2003. - septembar 2004.:
  Kliničko odeljenje za opštu radiološku dijagnostiku
 • oktobar 2004. - januar 2005.:
  Kliničko odeljenje za opštu radiološku dijagnostiku (ultrazvuk)
 • februar 2005. - jul 2005.:
  Kliničko odeljenje za nuklearnu medicinu
 • jul 2005. - januar 2006.:
  Kliničko odeljenje za dečiju radiologiju
 • februar 2006. - jul 2006.:
  Kliničko odeljenje za neuroradiologiju
 • jul 2006. - jun 2008.:
  stipendija za molekularnu slikovnu metodu: Training for Oncology am Department of Radiology of Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, SAD
 • 2008./2009.:
  specijalističko usavršavanje, Univerzitetska klinika za radiologiju u Gracu
 • jul 2008. - septembar 2008.:
  Klinički odeljenje za dečiju radiologiju
 • oktobar2008. - april 2009.:
  Kliničko odeljenje za opštu radiološku dijagnostiku (kompjuterska tomografija)
 • jul 2008. - jun 2009.:
  Kliničko odeljenje za opštu radiološku dijagnostiku (mamografija)
 • jun 2009. - jul 2009.:
  Clinical Observership at the Department of Radiology of Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, SAD
 • 2009.:
  specijalističko usavršavanje, Univerzitetska klinika za radiologiju u Gracu
 • jul 2009. - decembar 2009.:
  Kliničko odeljenje za vaskularnu i intervencionu radiologiju
Specijalistički ispit
15. septembra 2009.
Lekarska delatnost
 • novembar 2009.:
  gost predavač na Univerzitetu Novi Sad, Srbija, "7th School of Computed Tomography" u okviru CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) mreže
 • januar 2010. - jul 2010.:
  glavni lekar na Medicinskom fakultetu u Gracu, Univerzitetska klinika za radiologiju, Odeljenje za dečiju radiologiju.
 • januar 2010.:
  gost predavač na Medicinskom fakultetu u Beču, Opšta bolnica u Beču
 • april 2010. - jul 2010.:
  docent za radiologiju na Medicinskom fakultetu u Gracu
 • avgust 2010. - januar 2013.:
  glavni lekar na Medicinskom fakultetu u Beču, Univerzitetska klinika za radiodijagnostiku, Divison Gender i molekularna slikovna metoda
Habilitacija
22. marta 2010. za područje "Radiologija" na Medicinskom fakultetu u Gracu, tema disertacije: "Escherichia coli Nissle 1917 Facilitates Tumor Detection by Psitron Emission Tomography and Optical Imaging" (Escherichia coli Nissle 1917 omogućava otkrivanje tumora pozitronskom emisijskom tomografijom (PET) i optičkim snimanjem)
Dodatne kvalifikacije
 • mart 2003. - ultrazvuk abdomena, prof. Eherer, Graz, Austrija
 • januar 2004. - praktična torakalna radiologija, modul 1, Pöllauberg, Austrija
 • maj 2004. - CT dijagnostika, Neuss, Nemačka
 • septembar 2004. - radionica za uroradiologiju, Grac, Austrija
 • septembar 2004. - CT toraksa, Opšta bolnica u Beču, Beč, Austrija
 • oktobar 2004. - radionica Bracco MDCT, Beč, Austrija
 • oktobar 2004. - praktična torakalna radiologija, modul 2, Pöllauberg, Austrija
 • oktobar 2004. - 35. susreti radiologa regije Alpe-Jadran, Grac, Austrija
 • novembar 2004. - Styrian Radiology Training 2004, Deutschlandsberg, Austrija
 • maj 2005. - 1st World Congress of Thoracic Imaging and Diagnosis in Chest Disease, Firenca, Italija
 • maj 2005. - ESGAR European Society Gastrointestinal and Abdominal Radiology 2005, 16th Annual Meeting and Postgraduate Course, Firenca, Italija
 • jun 2005. - 7. godišnje savetovanje radne grupe za dečiju radiologiju Austrijskog radiološkog društva, Grac, Austrija
 • septembar 2005. - 42. godišnje savetovanje Društva za pedijatrijsku radiologiju, Bonn, Nemačka
 • oktobar 2005. - 35. susreti radiologa regije Alpe-Jadran, Ljubljana, Slovenija
 • oktobar 2005. - 16th European Course on Pediatric Radiology, Brisel (Bruxelles), Belgija
 • mart 2006. - 18th European Congress of Radiology, Beč, Austrija
 • april 2006. - 38th International Diagnostic Course, Davos, Švajcarska
 • maj 2006. - Start up Meeting European Society of Molecular Imaging, Pariz, Francuska
 • jun 2006. - 8. godišnje savetovanje radne grupe za dečiju radiologiju Austrijskog radiološkog društva, Graz, Austrija
 • novembar 2006. - 92nd Radiological Society of North America, Chicago, Illinois, SAD
 • februar 2007. - 4th La Jolla Workshop on Receptor-Binding Radiopharmaceuticals La Jolla, Kalifornija, SAD
 • mart 2007. - 19th European Congress of Radiology, Beč, Austrija
 • jun 2007. - 8. savetovanje radne grupe za dečiju radiologiju Austrijskog radiološkog društva, Grac, Austrija
 • novembar 2007. - 93nd Radiological Society of North America, Chicago, Illinois, SAD
 • mart 2008. - 20th European Congress of Radiology, Beč, Austrija
 • april 2008. - 89. kongres rendgenologa Nemačke, 5. zajednički kongres Nemačkog radiološkog društva (DRG) i Austrijskog radiološkog društva (ÖRG), Berlin Nemačka
 • septembar 2008. - 1st World Molecular Imaging Congress, Nica, Francuska
 • novembar 2008. - 37. susreti radiologa regije Alpe-Jadran; Portorož, Slovenija
 • novembar 2008. - 94nd Radiological Society of North America, Chicago, Illinois, SAD
 • mart 2009. - 21th European Congress of Radiology, Beč, Austrija
 • mart 2009. - Trener za MR gornjih i donjih ekstremiteta, Beč, Austrija
 • maj 2009. - 4th European Molecular Imaging Meeting, Barselona, Španija
 • jun 2009. - 46th Annual Meeting and 32nd Postgraduate Course of the European Society of Paediatric Radiology, Istanbul, Turska
 • maj 2009. - 10. letnja akademija za dijagnostiku dojke, Pörtschach, Austrija
 • oktobar 2009. - International Cancer Imaging Society 2009 Conference and 9th Annual Teaching Course, Salcburg (Salzburg), Austrija
 • oktobar 2009. - Interdisciplinarna dijagnostika srca 2009., Pöllauberg, Austrija
 • novembar 2009. - 7th School of Computed Tomography, Novi Sad, Srbija
 • novembar 2009. - 38. susreti radiologa regije Alpe-Jadran; Portorož, Slovenija
 • mart 2010. - 22th European Congress of Radiology, Beč, Austrija
 • april 2010 - 14th Advanced MRI from Head to Toe, Grac, Austrija
 • maj 2010. - 4th Russian National Congress of Radiologists, Moskva, Rusija
 • maj 2010. - 5th European Molecular Imaging Meeting, Varšava, Poljska
 • maj 2010. - 39th Congress of the Polish Radiology Doctors Society, Szczecin, Poljska
 • jun 2010. - MR dijagnostika, Neuss, Nemačka
 • jun 2010. - 47th Annual Meeting and 33nd Postgraduate Course of the European Society of Paediatric Radiology, Bordo (Bordeaux), Francuska
 • septembar 2010. - 3rd World Molecular Imaging Congress, Kjoto (Kyoto), Japan
 • septembar 2010. - 47. godišnje savetovanje Društva za pedijatrijsku radiologiju, Grac, Austrija
 • septembar 2010. - Radiološki seminar u Gracu 2010., mišično-skeletna radiologija – dijagnostika zglobova, Grac, Austrija
 • oktobar 2010. - International Cancer Imaging Society 2010 Conference and 10th Annual Teaching Course, Edinburg, UK
Naučni rad
 • 2003.-2005.:
  učešće u radu radne grupe za slike toraksa na Univerzitetskoj klinici za radiologiju Medicinskog fakulteta u Gracu: projekti o 'Multidetector CT angiography of the pulmonary arteries' sa tri izvorna rada (dva kao prvi autor) i četiri naučna sažetka.
 • 2006. - 2008.:
  učešće u radu radne grupe 'Prostate Cancer Imaging': postdoktorska istraživačka stipendija, Odeljenje za radiologiju u centru Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York. 2 naučna sažetka.
 • 2005. - do danas:
  radna grupa za dečiju radiologiju Univerzitetske klinike za radiologiju Medicinskog fakulteta u Gracu projekti o 'Comprehensive Ultrasound in Children' sa tri izvorna rada (jednim kao prvi autor) i 7 naučnih sažetaka.
 • 2006. - do danas:
  Molecular Imaging Group na Odeljenju za radiologiju u centru Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York sa projektima o 'Reporter Gen Imaging' sa 21 izvornim radom (pet kao prvi autor) i 26 naučnih sažetaka.
 • 2008. - do danas:
  učešće u radu istraživačke grupe za volumen CT na Univerzitetskoj klinici za radiologiju Medicinskog fakulteta u Gracu: preglede i studije o različitim aspektima volumen CT-a kod odraslih i dece. 4 naučna sažetka.
 • 2010. - do danas:
  učešće u radu istraživačke grupe za 'Gender Imaging' na Univerzitetskoj klinici za radiodijagnostiku Medicinskog fakulteta u Beču
 • 2010. - do danas:
  učešće u radu istraživačke grupe za 'Molecular Imaging' na Univerzitetskoj klinici za radiodijagnostiku Medicinskog fakulteta u Beču
Članstva u naučnim društvima
 • ÖÄK Austrijska lekarska komora
 • ESR European Society of Radiology
 • ESPR European Society of Pediatric Radiology
 • ÖRG Austrijsko radiološko društvo
 • RSNA Radiological Society of Northern America
 • SMI Society of Molecular Imaging
 • ESMI European Society of Molecular Imaging
 • ICIS International Cancer Imaging Society
 • CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies
 • EIBIR European Institute for Biomedical Imaging Research