Meni
Diagnostikum
*

*
natrag na tim
univ. doc. dr.

Klaus W. Preidler

Curriculum Vitae
 • ime i prezime: Klaus-Verner Preidler (Klaus-Werner Preidler)
 • datum rođenja: 23. jula 1963.
 • mesto rođenja: Grac
 • nacionalnost: Austrijanac
Obrazovanje
 • osnovna škola: Osnovna škola "Peter Rosegger", Loewegasse 8, 8053 Grac
 • srednja škola: II. gimnazija Lichtenfels, Lichtenfelsgasse 3-5, Grac
 • matura: 1982.
Univerzitetsko obrazovanje
 • medicinski fakultet: 1982. - 1989., Univerzitet "Karl Francens" Grac
 • diplomirao: 5. aprila 1989.
Postdiplomsko komplementarno stručno usavršavanje
 • 1989. - 1990. bolnica "Krankenhaus der Elisabethinen" u Gracu
 • Odeljenje za interne bolesti (rukovodilac: prim. dr. Kartnik)
 • Odeljenje za hirurgiju (rukovodilac: prim. univ. prof. dr. Höllerl)
 • 1990. Univerzitetska klinika za patologiju (neplaćeno)
Postdiplomsko stručno usavršavanje
 • 1.10.1990. - 1.04.1996. Univerzitetska klinika za radiologiju Univerziteta "Karl Francens" u Gracu (Načelnici: univ. prof. dr. H Schreyer, univ. prof. dr. R. Rienmüller, univ. prof. dr. R. Fotter)
 • boravak u inostranstvu: 1.12.1994. - 1.4.1996., Research Fellowship na Univerzitetu u Kaliforniji, San Dijego (San Diego), Radiološko odeljenje (prof. dr. Donald Resnik (Resnick)) sa težištem na radiologiji kostiju i zglobova (magnetna rezonanca, spiralna kompjuterska tomografija, konvencionalna radiologija i scintigrafija)
 • habilitacija: januar 1997. (kvalifikacija za izvođenje nastave kao univerzitetski docent za radiologiju)
 • specijalistički ispit, 1. deo: 1992., tečaj zaštite od zračenja 1996.
Radno iskustvo
 • 1.04.1996. - 1.33.2000.: glavni lekar na Univerzitetskoj klinici za radiologiju, odeljenje za specijalnu slikovnu dijagnostiku (s težištem na spiralnoj kompjuterskoj tomografiji i ultrazvuku)
 • 1.01.1997. - 1.03.2000.: glavni lekar u Zajedničkoj ustanovi za magnetnu rezonantnu tomografiju (pola radnog vremena), Univerzitet "Karl Francens" u Gracu
 • 1.01.2000.: osnivanje "Diagnostikum Graz Südwest", Instituta za spiralnu kompjutersku tomografiju i magnetnu rezonancu
 • od 2000.: direktor i zamenik medicinskog direktora u "Diagnostikum Graz Südwest"
 • od 2002.: zamenik medicinskog direktora u "Ambulatorium für bildgebende Diagnostik der Privatklinik Graz Ragnitz" (Poliklinika za slikovnu dijagnostiku privatne klinike Grac Ragnic (Graz Ragnitz))
 • od 2007.: direktor i medicinski direktor Dijagnostičkog centra Majdling d.o.o.
Boravci u inostranstvu
 • decembar 1994. - april 1996.: Dodela inostrane stipendije fondacije "Max Kade" (vraćena) i Šrodingerove (Schrödinger) stipendije za istraživanje:
  Research Fellowship na Univerzitetu u Kaliforniji, San Dijego, Radiološko odeljenje (prof. dr. Donald Resnik) sa težištem na radiologiji kostiju i zglobova (magnetna rezonanca, spiralna kompjuterska tomografija, konvencionalna radiologija i scintigrafija)
 • oktobar 1997.: Fellowship Head and Neck Radiology, University of Utah, Salt Lake City (prof. dr. Rick Harnsberger)
 • oktobar 2001.: Mini-Fellowship, Neuroradiology, Mount Sinai Hospital, New York
Naučna delatnost
 • oko 120 nacionalnih i međunarodnih naučnih radova kao prvi autor ili koautor u većinom prestižnim međunarodnim časopisima
 • oko 180 nacionalnih i međunarodnih naučnih prezentacija kao prvi autor ili koautor
 • dobitnik nagrade "Coolidge Awards" 1996.
 • stručni recenzent za 'Investigative Radiology'
Lekarska i organizaciona delatnost
 • listopad 1994.: organizator međunarodnog radiološkog simpozijuma u Gracu
 • studijske godine 1998. - 2000.: organizacija i održavanje kurseva za doktorante (priprema za doktorantski ispit)
 • studijske godine 1998. - 2000.: ispitivač na doktorantskom ispitu za medicinsku radiologiju
 • studijske godine 1997. - 1998.: suodgovoran za obavezni praktikum iz radiologije (kompjuterska tomografija)
 • 1999.-2000.: rukovodilac stručnog usavršavanja 'Journal Club' na Univerzitetskoj klinici za radiologiju u Gracu
 • 1997.-2000.: rukovodilac interdisciplinarne radne grupe za traumatologiju
 • 1997.-2000.: rukovodilac interdisciplinarne radne grupe za ortopediju
 • 1997.-2000.: rukovodilac interdisciplinarne radne skupine za endokrinološku radiologiju
 • 1997.-2000.: rukovodilac interdisciplinarne radne grupe za reumatološku radiodijagnostiku
 • od 2000.: uska saradnja sa prvom medicinskom Univerzitetskom klinikom u Gracu (reumatologija, onkologija, angiologija, kardiologija)
 • od 2000.: saradnja sa Univerzitetskom klinikom za traumatologiju i ortopediju