Meni
Diagnostikum
*

*
natrag na tim
univ. prof. dr.

Dieter H. M. Szolar

Curriculum Vitae
 • ime i prezime: Dieter Hannes Michael Solar
 • mesto rođenja: Klagenfurt, Koruška
 • nacionalnost: Austrijanac
Obrazovanje
 • osnovna škola: Volfsberg (Wolfsberg), 1971.-1975.
 • gimnazija: Humanistisches Stiftsgymnasium St. Paul,1975.-1983.
Univerzitetsko obrazovanje
 • medicinski fakultet: Univerzitet "Karl-Francens" u Gracu, Medicinski fakultet, oktobar 1983. – april 1989.
 • diplomirao: diplomirao kao dr. med. univ. nakon jedanaest semestara
Postdiplomsko komplementarno stručno usavršavanje
jul 1989. - jun 1991.
 • 6 meseci opšta hirurgija (univ. prof. dr. Zalaudek, Villach, Koruška)
 • 6 meseci interna medicina (prim. dr. Thoma, Villach, Koruška)
 • 6 meseci patologija (prim. dr. Wagner, Klagenfurt, Koruška)
 • 3 meseca neurologija (univ. prof. dr. Rumpl, Klagenfurt, Koruška)
 • 3 meseca neurohirurgija (univ. prof. dr. Rumpl, Klagenfurt, Koruška)
Postdiplomsko stručno usavršavanje
jul 1991. - jun 1996.
 • 47 meseci: Univerzitetska klinika za radiologiju u Gracu (članovi upravnog odbora: univ. prof. dr. Šrajer (Schreyer), univ. prof. dr. Rienmüller, univ. prof. dr. Fotter)
 • 13 meseci: Odeljenje za radiologiju na univerzitetu "University of California" San Francisco, Odsek za MR tela (članovi upravnog odbora: prof. dr. Higgins, prof. dr. Hricak)
 • oktobar 1992.: specijalistički ispit, 1. deo
 • decembar1996.: kurs zaštite od zračenja (referent za zaštitu od zračenja)
Lekarska i organizaciona delatnost
 • januar 1997.: dodela kvalifikacije za izvođenje nastave kao univ. docent za radiologiju (venia docendi)
 • oktobar 1997.: glavni lekar odeljenja na Univ. klinici za radiologiju u Gracu
 • februar 1997.- april 1998.: postdiplomski univerzitetski kurs za rukovodeće medicinsko osoblje ('kurs menadžmenta")
 • mart 1998. - mart 1999.: predstavnik Austrije – "european junior radiologists"
 • od marta 1999.: ispitivač na specijalističkim ispitima Austrijskog rendgenskog društva
 • zamenik primarijusa: bolnice u gradovima Grac, Judenburg, Bruk/Mur, St. Jovan in Tirol
 • oktobar 1999.: najava prekida radnog odnosa u državnoj službi
 • januar 1999.: osnivanje (zajedno sa univ. doc. dr. Klausom W. Preidlerom), medicinski direktor i direktor zdravstvene ustanove "Diagnostikum Graz Süd West"
 • decembar 2000. - decembar 2010.: medicinski direktor (zajedno sa univ. doc. dr. Klausom W. Preidlerom) u "Ambulatorium für bildgebende Diagnostik der Privatklinik Graz Ragnitz" (Poliklinika za slikovnu dijagnostiku privatne klinike Graz Ragnitz)
 • od oktobra 2007.: preuzimanje Dijagnostičkog centra u Majdlingu (Beč); medicinski direktor i direktor (zajedno sa univ. doc. dr. Klausom W. Preidlerom) naučne ustanove "Diagnosezentrum Meidling", Beč
 • jun 2008. - jun 2012.: medicinski direktor i direktor (zajedno sa univ. doc. dr. Klausom W. Preidlerom) u "Ambulatorium für bildgebende Diagnostik der Privatklinik Graz Ragnitz" (Poliklinika za slikovnu dijagnostiku privatne klinike Grac Ragnitz)
 • od aprila 2012.: zamenik direktora u "Diagnostikum Nuklearmedizin GmbH" (zajedno sa univ. doc. dr. Klausom W. Preidlerom, univ. prof. dr. Rajnerom Lipom i univ. doc. dr. Manfredom Tilihom)
Boravci u inostranstvu
 • jul 1988.: Medicinski fakultet u Hanoveru, student asistent na Univ. klinici za rekonstruktivnu hirurgiju lica i čeljusti (prof. dr. J. Hausamen i Prof. Dr. R. Reich)
 • april 1994. - maj 1995.: University of California San Francisco (UCSF), Kalifornija, SAD, Odeljenje za radiologiju (Odsek za MR tela, prof. dr. C. B. Higgins)
 • stipendija zadužbina "Max Kade Inc.", New York, USA (stipendija za obrazovanje i istraživanje)
  maj 1997.: University of Michigan Medical Center, Ann Arbor, Michigan, SAD, Odeljenje za radiologiju (prof. dr. N. R. Dunnick i prof. dr. M. Korobkin)
  oktobar 1997.: University of Utah, Salt Lake City, Utah, SAD, Odeljenje za radiologiju (prof. dr. A. Osborne i prof. dr. R. Harnsberger): Fellowship in Head- & Neck Imaging (stipendija za snimanje glave i vrata)
Međunarodna saradnja
 • I. Odeljenje za radiologiju univerziteta "University of California San Francisco (UCSF), SAD
  magnetna rezonanca i angiografija kardiovaskularnog sistema (prof. dr. C. B. Higgins)
  pulmonalna hipertonija: uticaj davanja nejonskog kontrastnog sredstva na vazoaktivne supstance (prof. dr. M. Saeed)
  ultra brzi 3D CT sistema parotidnih kanala (prof. dr. W. Dillon)
 • II. Odeljenje za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, Boston, SAD
  diferenciranje tumora nadbubrežne žlezde (prof. dr. G. Bolland)
 • III. Odeljenje za radiologiju na "University of Michigan Medical Center", Ann Arbor, SAD
  diferenciranje tumora nadbubrežne žlezde i neadenoma (prof. dr. M. Korobkin)
 • IV. Schering Pharmazeutika, Berlin, Nemačka
  Evropska multicentarska studija o magnetnoj rezonanci sa Resovistom, MR kontrastnim sredstvom specifičnim za jetru (dr. K. Shamsi)
Nauka
 • faktor odjeka bodovi/izvornici: > 150
 • publikacije (prvi autor, koautor i stariji autor) > 200 (prilozi u knjigama, izvornici, sažeci, konferencijski materijali)
 • predavanja: > 200 (nacionalna i međunarodna)
Nastavna delatnost
 • 1991.: predavač anatomije i fiziologije na Medicinskoj školi u Klagenfurtu
 • 1992.-1998.: predavač na Akademiji za zanimanja na području rendgenske tehnike u Gracu (dani stručnog usavršavanja)
 • 1992.-1999.: učešće u kolegijumu "Vežbe iz radiologije i zaštite od zračenja"
 • 1996.-1999.: učešće u kolegijumu "Specijalizacija" (Schreyer, Hausegger, Klein, Szolar): Angiografija i interventna radiologija kao i analiza rendgenskih snimaka posebno uzimajući u obzir ultrazvuk i kompjutersku tomografiju
 • 1997.-1999.: učešće u kolegijumu "Obavezno studentsko asistiranje"
 • doktorski ispit iz radiologije i zaštite od zračenja
 • 1998.-2000.: tečaj za doktorante/doktorantkinje: CT i MR u dijagnostici tumora: vrednost i algoritmi ("puna nastavna satnica")
 • 1998.-2000.: predavanje: “Angiografija i interventna radiologija" (“puna nastavna satnica”)
 • doktorat: 1997.-2000.: doktorski ispit iz medicinske radiologije i zaštite od zračenja > 150 doktorata
 • Stručne večeri na Univerzitetskoj klinici za radiologiju
 • mart 1993.: Razvoj šupljine klinaste kosti
 • april 1993.: Sonografska anatomija ramenog zgloba
 • decembar 1995.: 100 godina radiologije/spiralnog CT-a
 • januar 1996.: "How to write and publish scientific papers” (Kako napisati i objaviti naučni članak)
 • novembar 1996.: Tumori i tumoru slične lezije bubrega: ultrazvuk, CT i MR dijagnostika
 • april 1998.: Jetra u središtu pažnje: fokalna lezija jetre: najsavremenija dijagnostika i buduće perspektive: ultrazvuk i MR
Austrijsko rendgensko društvo i Kotscher kurs (kurs stručnog usavršavanja u organizaciji ÖRG-a)
 • mart 1998.: Diferencijalna dijagnoza benignih bolesti bubrega i nadbubrežne žlezde
 • 1997., 1998., 1999.: Rukovodilac simpozijuma Dan radiološkog stručnog usavršavanja austrijskog medicinsko-tehničkog osoblja
 • predavanja, predsedavanja i radionice u okviru Austrijskog rendgenskog kongresa i postdiplomsko podučavanje - kursevi Austrijskog urološkog društva
 • od 1999.: ispitivač za lekare specijaliste Austrijskog rendgenskog društva za buduće lekare specijaliste na području medicinske radiologije
Nagrade i priznanja
 • 1995.: Šeringova (Scheringova) nagrada za mlade austrijske radiologe
 • 1996.: Nagrada Austrijske pomoći kod raka
 • 1997.: Šeringova (Scheringova) nagrada za mlade austrijske radiologe
 • 1998.: Šeringova (Scheringova) nagrada za mlade austrijske radiologe
 • Prihvatanje 2 izvorna rada u američkom časopisu ”year book of radiology”, mosby, new york