Meni
Diagnostikum
*

*
O mama

Savremena medicina više se ne može zamisliti bez slikovne dijagnostike. Zahvaljujući izuzetno složenim postupcima možemo dovoljno rano prepoznati čak i najmanje promene u organizmu i na taj način učiniti odlučujući korak dalje u pravovremenom i učinkovitom lečenju. Za to je potreban visok stepen tačnosti i iskustva. Kao vodeći dijagnostički centri u Austriji mi posedujemo oboje. Naši uređaji su, naravno, uvek u skladu sa najnovijim stepenom razvoja tehnike i tehnologije.

Brojke i činjenice

Diagnostikum Graz koji su 2000. godine osnovali univ. prof. dr. Dieter Szolar i univ. doc. dr. Klaus Preidler, od samog je početka kombinovao izvanrednu radiološku stručnu ekspertizu i najsavremenenije medicinsko-tehničke uređaje.

2001/2005.
Prvi evropski
4-redni i 64-redni
višeslojni spiralni kompjuterski tomograf
u ekstramuralnom području (izvan bolnice)

2001. “Siemens” je u Diganostikumu u Gracu instalirao prvi 4-redni CT. 2005. usledio je prvi 64-redni višeslojni, spiralni CT koji je bitno povećao tačnost i skratio trajanje pregleda.

Nove mogućnosti sa

Samo tri godine nakon što smo se opremili višeslojnim CT uređajem, usledila je fantastična nabavka novog 3 tesla MR uređaja iz serije SIEMENS MAGNETOM® Verio koji u svetskim razmerama nosi serijski broj 17.

MR uređajem
sa magnetnim poljem jačine od 3 tesla
2007.
Uspešno
preuzi-
manje
Dijagnostičkog centra Majdling

Nakon uspeha u Gracu Solar i Preidler proširili su institut i 2007. godine pretvorili Dijagnostički centar Majdling u jedan od vodećih i najvažnijih instituta na širem bečkom prostoru.

20.000 CT pregled
52.000 MR pregled
2010.
oko 60.000
pacijenata

Diagnostikum Grac je od 2002. godine vodeći institut za slikovnu dijagnostiku u južnoj Austriji, a danas smo vodeći institut u celoj Austriji.

2013.
Otvaranje novog
instituta u Šladmingu
i dalje širenje

2013. otvorili smo MRT-Diagnostikum u Šladmingu, a u Gracu smo postali aktivni i na području nuklearne medicine. S Dijagnostičkim centrom Salzburg Süd započeli smo teleradiološku saradnju, a od onda smo osim toga odgovorni i za MR dijagnostiku Pokrajinske klinike “Sigmund Freund” u Gracu.

2014.

Sistem kompjuterske tomografije Siemens SOMATOM Force® smanjuje do 90 posto opterećenje zračenjem pa se istovremeno može bitno smanjiti i količina kontrastnog sredstva. Naš uređaj u svetskim razmerama nosi serijski broj 14.

Instalacija
još jednog apsolutno
vrhunskog uređaja
2015.
najsavremenenije:
PET-CT

Nabavka dva PET-CT uređaja za naše institute u Gracu i Beču (u Beču u saradnji sa dijagnostičkim centrima “Urania” i “Favoriten”) bio je veliki dobitak za naše institute. Uz njihovu pomoć mogu se na najprecizniji način oslikati ne samo strukture tela, nego i metaboličke funkcije.

7
uređaja za magnetnu rezonantnu tomografiju
3
uređaja za višeslojnu spiralnu kompjutersku tomografiju

Naši su instituti opremljeni najsavremenijim uređajima zahvaljujući dva 3-tesla i četiri 1,5 tesla MR uređaja i tri uređaja za višeslojnu spiralnu CT.

Ponuda postupaka odn. pregled:

dual-source, odn. dual-energy kompjuterska tomografija, magnetna rezonanca, PET-CT.

Dodatno u Beču: digitalni rendgen, digitalna mamografija, Dopler sonografija, merenje gustine kostiju, rendgensko zračenje niskog intenziteta.

Dodatno u Gracu: nuklearna medicina.

Stručno znanje i iskustvo stečeno tokom 15 godina u slikovnoj dijagnostici naših je pet habilitiranih lekara pretočilo u više od 1.100 nacionalno i međunarodno priznatih naučnih publikacija.

1.100+
naučnih publikacija

Intenzivno istraživanje
Osim dijagnostike vrlo visoko mesto zauzima i istraživanje. Zahvaljujući izvanrednim vezama sa Medicinskim fakultetima u Gracu i Beču stalno se pišu diplomski radovi i publikacije na obe lokacije. Lekare iz naših instituta uvek možete sresti na međunarodnim kongresima kao predavače.