Meni
Diagnostikum
*

*
 • Graz
PET-CT
PET-CT je trenutno najsavremenija i najpreciznija metoda dijagnostike tumora. Njom se može tačno utvrditi veličina, položaj, aktivnost i rasprostranjenost mogućeg oboljenja od raka. Ona kombinuje prednosti dveju različitih medicinskih tehnologija u jednom uređaju.

PET-CT

Kompjuterska tomografija već je čvrsto ukorenjena veličina u slikovnoj dijagnostici. Njom se može prikazati izraženost, oblik i položaj tumora u telu. Pozitronska emisiona tomografija (PET) pruža informacije o metaboličkoj aktivnosti tumora, u velikom broju slučajeva može se pouzdano pronaći tumorsko tkivo, a time se dobija i dokaz o delotvornosti hemoterapije. Ako se sada spoje obe tehnike, onda iz toga proizlazi jedinstvena metoda tačne lokalizacije i dijagnostike tumora koja dodatno podupire tačno planiranje individualne terapije. PET-CT može poslužiti i kao pomoć pri odlučivanju treba li uraditi operaciju ili hemoterapiju.
Najčešći oblici primene
 • karcinom bronhija (rak pluća)
 • karcinom mammae (rak dojke)
 • karcinom kolona (rak debelog creva)
 • melanom (crni rak kože)
 • maligni limfom (rak limfnih čvorova)
 • tumori glave/grla (između ostalog rak grkljana)
 • karcinom ezofagusa (rak jednjaka)
 • karcinom pankreasa (rak gušterače)
 • karcinom štitnjače (rak štitnjače)
 • karcinom grlića materice, karcinom endometrijuma (rak materice)
 • karcinom ovarija (rak jajnika)
 • karcinom bešike (rak bešike)
 • karcinom prostate (rak prostate)
Prednosti PET-CT pregleda
 • Jednom jedinom pretragom može se razjasniti je li tumor već metastazirao.
 • Ubrzo nakon početka lečenja može se proveriti delotvornost hemoterapije. Ako se potrošnja šećera u tumoru ili metastazi smanji, onda je lečenje raka delotvorno. Ako pak ona ostane visoka, onda se dovoljno rano može preći na druge metode lečenja i na taj način poboljšati Vaše mogućnosti za izlečenje.
 • U daljem praćenju može se ustanoviti da li se delovi tumora ili metastaze smanjuju ili se stvaraju nove.
 • Dovoljno rano ćete dobiti sigurnu dijagnozu. Ona je važna, s obzirom da početak terapije u lečenju raka neposredno potom često može biti odlučujući.
Uređaj za pregled
  Mi koristimo jedan od trenutno najsavremenijih PET CT uređaja, opremljen inovativnom tehnikom: detektor visoke osetljivosti dopušta redukciju radioaktivno označene doze markera uz najkraće trajanje pregleda i najmanje opterećenje zračenjem. Novi postupak proračuna osigurava tačno merenje aktivnosti tumora. Siemens Biograph u institutu u Gracu spada među naše top uređaje. Dalje informacije o PET-CT uređaju u Beču (GE Discovery IQ), u saradnji sa dijagnostičkim centrima "Urania" i "Favoriten" možete naći na stranici petscan.at.
Pitanja i odgovori
Za PET-CT pretragu dobićete u venu ruke supstancu niskog nivoa zračenja, takozvani marker. Pri tome se uglavnom radi o radioaktivno označenom grožđanom šećeru koji procese izmene materija u telu može učiniti vidljivim. Potreban je najmanje jedan sat, dok dođe do nakupljanja markera u telu. Molimo Vas da za to vreme ležite mirno i opušteno. Tokom same preglede ležite na pokretnom stolu koji se kreće kroz PET-CT uređaj.
Sam pregled po pravilu ne traje duže od 30 minuta.
Ne, pregled, a posebno davanje markera, nisu bolni. Marker nema nikakvog osetnog delovanja i još se tokom dana pregleda izlučuje iz tela preko bubrega.