Meni
Diagnostikum
*

*
  • Graz
Nuklearna medicina
Nuklearna medicina pruža vredne funkcionalne informacije uz morfološku CT i MRI dijagnostiku. Diagnostikum u Gracu kao jedini privatni institut na jugu Austrije nudi spajanje slika iz radiološke i nuklearno-medicinske slikovne dokumentacije u jednu sliku.

Pregleda štitnjače

Ima mnogo simptoma koji svoj uzrok mogu imati u bolesti štitnjače: umor, depresija, poremećaj spavanja, napadi znojenja, tegobe pri gutanju, osećaj knedle u grlu, nejasan gubitak ili povećanje težine, ispadanje kose ili ubrzani rad srca samo su neki od simptoma. Štitnjača upravlja mnogim procesima u našem telu. Jednostavno vađenje krvi, a time i određivanje hormona štitnjače može pružiti informacije o preteranoj ili smanjenoj funkciji štitnjače.
Česta područja primene
  • povećanje štitnjače ili čvorova unutar štitnjače (struma, poznata i pod kolokvijalnim nazivom "guša")
  • medijatori (antitela) usmereni protiv štitnjače
Pitanja i odgovori
Funkcija unutar štitnjače, odn. pojedinih čvorova može se oceniti pomoću scintigrafije. Pri tome se nakon injekcije izotopa kratkog životnog veka u venu ruke izrađuje slika štitnjače. Ova slika daje informacije o raspodeli aktivnosti unutar žlezde. Na osnovu nalaza lekar je u stanju poduzeti individualnu terapiju i osigurati tok terapije kontrolnim pregledima.
Mi ćemo Vam dati injekciju male količine radioaktivne tvari u venu ruke. Nakon otprilike 20 minuta čekanja vrši se snimanje štitnjače u leđnom položaju, što traje oko pet minuta. Ako nema laboratorijskih nalaza štitnjače, onda će se istovremeno s injekcijom radioaktivne tvari izvršiti i vađenje krvi. Ako nemate ultrazvučni nalaz štitnjače, onda ćemo pre scintigrafije štitnjače napraviti ultrazvučni pregled s nalazom.
Na pregled ne morate doći natašte. Ako uzimate lekove za štitnjaču, onda iste nemojte uzeti na dan pregleda. Njih možete ponovo uzeti posle pregleda.
Kompletan pregled štitnjače s anamnezom, ultrazvukom, vađenjem krvi i scintigrafijom traje oko 30 do 45 minuta.
Opterećenje zračenjem iznosi 0,9 mSv. U poređenju s tim prirodno opterećenje zračenjem u Austriji iznosi oko 2,4 do 16 mVs godišnje. Ako na primer u proleće odete sedam dana na skijanje, onda ćete primiti otprilike istu količinu zračenja kao i tokom ovog pregleda, odn. scintigrafije štitnjače.
Po pravilu se ne osećaju nikakve fizičke promene. Alergijske reakcije na radioaktivne markere vrlo su retke, s obzirom da se daju samo minimalne količine supstance. Detaljnije informacije naći ćete u našem informativnom listu za radioaktivne markere.