Meni
Diagnostikum
*

*
  • Graz
Nuklearna medicina
Nuklearna medicina pruža vredne funkcionalne informacije uz morfološku CT i MRI dijagnostiku. Diagnostikum u Gracu kao jedini privatni institut na jugu Austrije nudi spajanje slika iz radiološke i nuklearno-medicinske slikovne dokumentacije u jednu sliku.

Pregleda srca (scintigrafija miokarda)

Određene stvari najbolje je saznati dovoljno rano. Na primer, ako se približava opasnost od srčanog infarkta. Ima mnogo predznakova: osećaj teskobe, probadanje iza prsne kosti ili gubitak daha. Perfuziona scintigrafija miokarda je dijagnostički postupak koji je decenijama razvijan i etabliran, a koji daje informacije o prokrvljenosti i funkciji srca - u mirovanju i pod opterećenjem Uredan nalaz scintigrafije miokarda čak i u slučaju poznate smetnje prokrvljenosti srca skoro u potpunosti isključuje preteći infarkt srca ili čak srčanu smrt u idućih godinu dana ili čak dve godine! Ovim se pregledom isto tako može ustanoviti je li potreban ili ne pregled srčanim kateterom (koronarna angiografija).
Pitanja i odgovori
Na pregled dolazite natašte. Najpre se analiziraju anamneza i lekovi koje se trenutno uzimaju. Nakon toga se u zavisnosti od Vašeg stanja vrši opterećenje vožnjom bicikla ili farmakološko opterećenje. Nakon injekcije male količine radioaktivne tvari u venu vrši se snimanje srca u leđnom položaju u trajanju od oko 20 minuta. Nakon jedan do dva sata vrši se još jednom snimanje srca u stanju mirovanja. Poređenjem oba snimka procenjuje se može li se isključiti relevantna koronarna srčana bolest (KBS) ili se na primer radi o ožiljku nakon preživljenog srčanog infarkta.
Kompletan pregled koji se sastoji od snimanja pod opterećenjem i u stanju mirovanja traje sveukupno tri do četiri sata.
Opterećenje zračenjem iznosi 12 mSv i može se uporediti s invazivnim pregledom pomoću srčanog katetera.
Alergijske reakcije ili ostale nuspojave vrlo su retke, s obzirom da se daje samo minimalna količina supstance. U slučaju opterećenja pomoću lekova može samo na kratko vreme doći do mučnine ili do lagane vrtoglavice.