Meni
Diagnostikum
*

*
  • Graz
Nuklearna medicina
Nuklearna medicina pruža vredne funkcionalne informacije uz morfološku CT i MRI dijagnostiku. Diagnostikum u Gracu kao jedini privatni institut na jugu Austrije nudi spajanje slika iz radiološke i nuklearno-medicinske slikovne dokumentacije u jednu sliku.

Punkcija čvora štitnjače tankom iglom

Da li postoji sumnja na karcinom štitnjače, onda ima smisla napraviti punkciju "hladnog" čvora tankom iglom Pri tome se uzima tkivo i traga se pomoću mikroskopa za ćelijama štitnjače koje su sumnjive na tumor. Korisno je, ukoliko se pre punkcije odredi aktuelno stanje zgrušavanja.
Pitanja i odgovori
Tokom punkcije tankom iglom ležite na leđima. Punkcija ne boli ništa više od venskog vađenja krvi i traje kraće od jednog minuta: . Nakon razgovora potpisujete izjavu o saglasnosti. Punkcija tkiva vrši se injekcijom koja ima iglu debljine od najviše 0,9 mm i uz kontrolu ultrazvukom. Posle toga morate mesto uboda pritiskati gazom oko deset minuta.
Antikoagulacija Marcumarom koja postoji i pre punkcije tankom iglom, mora se pre punkcije tankom iglom prekinuti na nedelju dana i prebaciti se na niskomolekularni Heparin. Ako se uzima acetisalna kiselina (npr. Trombo ASS), onda se na dan planirane punkcije tankom iglom mora napraviti pauza.
Ukupno trajanje punkcije tankom iglom, uključujući i razgovor i potpisivanje saglasnosti, iznosi oko 15 minuta.
Lokalno se može pojaviti krvni podliv na mestu punkcije, pre svega onda, ako se mesto punkcije nije u dovoljnoj meri pritiskalo gazom. Takav hematom je bezopasan i nestaje posle nekoliko dana. Lokalna upala mesta punkcije moguća je izuzetno retko.