Meni
Diagnostikum
*

*
  • Graz
Nuklearna medicina
Nuklearna medicina pruža vredne funkcionalne informacije uz morfološku CT i MRI dijagnostiku. Diagnostikum u Gracu kao jedini privatni institut na jugu Austrije nudi spajanje slika iz radiološke i nuklearno-medicinske slikovne dokumentacije u jednu sliku.

Isključenje infarkta pluća (perfuziona scintigrafija pluća)

Osećaj teskobe, ubrzani rad srca, bolovi na površini grudnog koša ili iznenadni gubitak daha mogu biti simptomi pretrpljenog infarkta pluća. Jednostavnom perfuzionom scintigrafijom pluća može se brzo ustanoviti, postoji li ili ne opasnost od infarkta pluća ili je osoba već pretrpela infarkt pluća.
Pitanja i odgovori
Nakon injekcije male količine radioaktivne materije u venu ruke snimanje pluća vrši se u ležećem položaju.
Ne, na ovu pretragu ne morate doći natašte.
Kompletan pregled traje samo oko deset minuta.
Opterećenje zračenjem iznosi 1,1 mSv. U poređenju s tim prirodno opterećenje zračenjem u Austriji iznosi oko 2,4 do 16 mVs godišnje. Ako na primer u proleće odete sedam dana na skijanje, onda ćete primiti otprilike istu količinu zračenja kao i tokom ovog pregleda, odn. scintigrafije pluća.