Meni
Diagnostikum
*

*
  • Graz
Nuklearna medicina
Nuklearna medicina pruža vredne funkcionalne informacije uz morfološku CT i MRI dijagnostiku. Diagnostikum u Gracu kao jedini privatni institut na jugu Austrije nudi spajanje slika iz radiološke i nuklearno-medicinske slikovne dokumentacije u jednu sliku.

Neurološki pregled

Suženje krvnih sudova prema mozgu, na primer usled arterioskleroze, može negativno uticati na njegovu prokrvljenost. U tom slučaju postoji bitno veći rizik da će se doživeti moždani udar. Lokalna situacija u pogledu prokrvljenosti može se tačno proceniti pomoću scintigrafije srca u mirovanju i nakon opterećenja pomoću lekova. Dalje mogućnosti korišćenja su dokaz epileptičkih žarišta i dokaz degenerativnih bolesti mozga.
Pitanja i odgovori
Nakon kratke anamneze radi opuštanja bićete u zatamnjenoj prostoriji oko 15 minuta. Nakon intravenskog davanja radioaktivne materije i daljih 20 minuta čekanja vrši se slikanje koje traje 30 minuta. Radi procene rezerve prokrvljenosti mozga dobite ćete pre pregleda lek za proširenje krvnih sudova.
Molimo da sa sobom ponesete popis lekova koje uzimate. Ne morate biti natašte.
Trajanje celog pregleda iznosi oko dva sata.
Opterećenje zračenjem iznosi 2 mSv. U poređenju s tim prirodno opterećenje zračenjem u Austriji iznosi oko 2,4 do 16 mVs godišnje.