Meni
Diagnostikum
*

*
  • Graz
Nuklearna medicina
Nuklearna medicina pruža vredne funkcionalne informacije uz morfološku CT i MRI dijagnostiku. Diagnostikum u Gracu kao jedini privatni institut na jugu Austrije nudi spajanje slika iz radiološke i nuklearno-medicinske slikovne dokumentacije u jednu sliku.

Ocena funkcije bubrega (scintigrafija bubrega)

Scintigrafija je i u dijagnostici bubrega pouzdan metod. Mnoge slike bolesti mogu se ispitati jednostavnom scintigrafijom bubrega, a u vezi s njihovim opsegom i daljnjim potrebnim terapeutskim koracima: bilo da se radi o krvnom pritisku koji se teško uravnotežuje lekovima, ponovne infekcije mokraćnih kanala ili ograničenja funkcije bubrega zbog pogrešno nameštenog dijabetesa melitusa.
Pitanja i odgovori
Nakon kratke anamneze i utvrđivanja koji se lekovi trenutno uzimaju, vrši se pregled u leđnom položaju. Nakon injekcije male količine radioaktivne materije u venu snimanje bubrega vrši se u ležećem položaju. Ovaj postupak traje oko 25 minuta. U slučaju sumnje na nemogućnost oticanja iz bubrega može biti potrebno da Vam se nakon 15 minuta venskim putem da lek za podsticanje mokrenja. U slučaju razjašnjenja visokog krvnog pritiska može se dogoditi da ćete 30 minuta pre pregleda dobiti lek koji snižava krvni pritisak (ACE inhibitor).
Dan pre pregleda vodite računa o tome da popijete što više vode. Na pregled ne morate doći natašte.
Opterećenje zračenjem iznosi 1,1 mSv. U poređenju s tim prirodno opterećenje zračenjem u Austriji iznosi oko 2,4 do 16 mVs godišnje. Ako na primer u proleće odete sedam dana na skijanje, onda ćete primiti otprilike istu količinu zračenja kao i tokom ovog pregleda, odn. scintigrafije bubrega.
Alergijske reakcije ili ostale nuspojave vrlo su retke, s obzirom da se daje samo minimalna količina supstance. Nakon davanja ACE inhibitora može doći do privremenog pada krvnog pritiska.