Meni
Diagnostikum
*

*
 • Graz
Nuklearna medicina
Nuklearna medicina pruža vredne funkcionalne informacije uz morfološku CT i MRI dijagnostiku. Diagnostikum u Gracu kao jedini privatni institut na jugu Austrije nudi spajanje slika iz radiološke i nuklearno-medicinske slikovne dokumentacije u jednu sliku.
O

nuklearnoj medicini

U nuklearnoj medicini koriste se najsavremeniji postupci za funkcionalnu i lokalizacijsku dijagnostiku. Na taj se način mogu dopuniti informacije do kojih se došlo radiološkom slikom. Novo je to što se pregled može obaviti i kod pacijenata sa metalnim implantatima ( protezom kuka ili koljena, ili sa srčanim elektrostimulatorom), s ograničenom funkcijom bubrega ili onih koji su alergični na jod. Ova se pregled može obaviti bez većih poteškoća i kod pacijenata koji pate od klaustrofobije. Ako je osoba u drugom stanju, onda se nuklearno-medicinska pregled ne sme obaviti.
Najčešći oblici primene
 • Razjašnjenje pitanja celokupne štitnjače
  - vađenje krvi
  - ultrazvuk
  - scintigrafija
  - punkcija tankom iglom
  - ambulantna radiojod terapija do 10 mCi 131Jod
  - postoperativna nega u slučaju karcinoma štitnjače
 • Razjašnjenje koronarne srčane bolesti (KBS)
 • isključenje ili dokaz relevantnih smetnji prokrvljenosti srca, koristeći i opterećenje pomoću lekova, ako nije moguća ergometrija (npr. tegobe u zglobovima, nedostatak treninga, blok leve grane)
 • Razjašnjenje infarkta pluća (embolija plućne arterije)
 • Razjašnjenje smetnji funkcije bubrega
  - stenoza bubrežnih arterija kod visokog krvnog pritiska
  - smežuravanje bubrega
  - onemogućavanje oticanje mokraće
 • Razjašnjenje promena kostiju i zglobova
  - zapaljenska bolest zglobova
  - istrošenost zglobova
  - labavljenje endoproteze
  - metastaze kostiju
 • Razjašnjenje neuroloških bolesti
  - rizik od moždanog udara
  - lokalizacija epileptičkog žarišta
  - HIV encefalopatija u slučaju urednog MRI nalaza
  - rana dijagnoza degenerativnih bolesti mozga
  - učešće mozga u kolagenozama