Meni
Diagnostikum
*

*
  • Graz
  • Wien Meidling
Kompjuterska tomografija
Izrada slika preseka unutrašnjosti tela pomoću kompjuterske tomografije u međuvremenu je postala medicinski standard. Radi se o etabliranom i brzom postupku koji je postao neodvojivi deo slikovne dijagnostike.

CT ciljana terapija bola

Bol, doduše, ima vrlo važnu zaštitnu funkciju, ali ona pre svega kod ljudi sa hroničnim, bolnim oboljenjima predstavlja veliki gubitak kvaliteta života. Savremenim slikovnim postupcima može se tome pomoći. Pomoću kompjuterske tomografije moguće je tačno identifikovati korene živaca koji prouzrokuju bol i vizualizovati ostale strukture kičme koje prouzrokuju bolove. Potom se lek može ciljano davati u korene živaca koji prouzrokuju bol, epiduralni prostor ili fasetni zglob. Prednost ove terapije je u tome što se sa malom dozom leka može ostvariti maksimalni učinak terapije. Kontrola slike pomoću kompjuterske tomografije izvodi se u takozvanoj tehnici "low-dose" (tehnika niskog intenziteta zračenja), kako bi opterećenje pacijenta zračenjem bilo što je moguće manje.
Česti oblici primene
  • periradikularna terapija (aplikacija lekova u koren živaca)
  • epiduralna terapija (infiltracije u blizini leđne moždine kod bolova u leđima, kao npr. kod prolapsa diska)
  • terapija bola kod blokada fasetnog zgloba
  • infiltracija sakroilijalnog zgloba