Meni
Diagnostikum
*

*

Informacije za lekare

Savremena medicina je nezamisliva bez radioloških slika, uključujući i kompjuterske tomografije, magnetne rezonance i PET-CT-a. Stalno pokušavamo biti korak ispred vremena i uz racionalno korišćenje slikovnih postupaka osigurati optimalnu obradu pacijenata.

Lekari o nama
Moj pacijent u Diagnostikumu osećao je da smo se za njega pobrinuli brzo i dobro.