Meni
Diagnostikum
*

*
Indikacije
Pre primene neke metode slikovne dijagnostike po pravilu postoji jednoznačna indikacija od lekara koji je uputio pacijenta, opšte važeći protokol preglede zavisno od indikacije i relevantan za terapiju ili nalaz. Sastavili smo opsežan katalog indikacija koji doprinosi ciljanom i racionalnom korišćenju nekog od naših dijagnostičkih postupaka.

Sistem krvnih sudova

Opis Primarno Sekundarno Tercijarno
Lobanja, vrat
aneurizma moždanih arterija MR-Angiografija CT-Angiografija Angiografija
cerebralne/duralne malformacije krvnih sudova MR-Angiografija CT-Angiografija Angiografija
tromboza venskih sinusa MR-Angiografija CT-Angiografija
patologija karotida: intrakranijalne stenoze MR-Angiografija CT-Angiografija Angiografija
patologija karotida: ekstrakranijalne stenoze Sonografija MR-Angiografija CT-Angiografija
patologija karotida: disekcije MR-Angiografija CT-Angiografija Angiografija
patologija karotida: stanje nakon stenta (dodatno) Sonografija CT-Angiografija
vertebralna patologija (npr. disekcija) MR-Angiografija CT-Angiografija
Toraks
torakalni aneurizam aorte CT-Angiografija MR-Angiografija
intramuralni hematom aorte/disekcija aorte CT-Angiografija MR-Angiografija
plućna arterijska embolija CT-Angiografija MR-Angiografija Scintigrafija
sindromi kompresije (npr. tromboza šupljih vena) MR-Angiografija CT-Angiografija
šant za dijalizu MR-Angiografija Angiografija
Takajasu (Takaysu) arteritis PET-CT
Abdomen
abdominalni aneurizam aorte CT-Angiografija MR-Angiografija
disekcija aorte CT-Angiografija MR-Angiografija
intramuralni hematom aorte/disekcija aorte CT-Angiografija MR-Angiografija
akutno mezenterijalno začepljenje arterije CT-Angiografija MR-Angiografija
angina abdominalis CT-Angiografija MR-Angiografija
tromboza portalne/mezenterijalne vene CT-Angiografija MR-Angiografija
stenoza arterija bubrega, renalni hipertonus, fibromuskularna displazija MR-Angiografija CT-Angiografija
arterije karlice i nogu
stenoza odn. začepljenje arterija karlice MR-Angiografija CT-Angiografija
bolest perifernih arterija (okluzivna bolest perifernih arterija) MR-Angiografija CT-Angiografija
Galerija
(10 Images)
Preuzimanja