Meni
Diagnostikum
*

*
Indikacije
Pre primene neke metode slikovne dijagnostike po pravilu postoji jednoznačna indikacija od lekara koji je uputio pacijenta, opšte važeći protokol preglede zavisno od indikacije i relevantan za terapiju ili nalaz. Sastavili smo opsežan katalog indikacija koji doprinosi ciljanom i racionalnom korišćenju nekog od naših dijagnostičkih postupaka.

Dojke

Opis Primarno Sekundarno Tercijarno
snimanje - zdrava pacijentkinja Mamografija Sonografija MR-Mamografija
snimanje - visokorizična pacijentkinja Sonografija & MR-Mamografija
ruptura proteze, kvarovi proteze MR-Mamografija
dokaz/isključenje karcinoma
-kod proteza MR-Mamografija Mamografija Sonografija
-kod postoperativne nege ožiljak vs. recidiv MR-Mamografija Mamografija Sonografija
-kod mamografski gustog tela žlezde i nejasnog sonografskog nalaza MR-Mamografija Biopsije
-kod inkonkluzivne mamografije i sonografskog nalaza MR-Mamografija Biopsije
dokaz/isključenje multifokalnih, multicentričnih i kontralateralnih karcinoma (situacija sa velikom verovatnoćom raka dojke, klasifikacija BIRADS IV i V) MR-Mamografija
praćenje/ocena reakcije kod neoadjuvantne hemoterapije MR-Mamografija
traženje primarnog tumora kod metastaza nejasnog porekla (CUP sindrom) MR-Mamografija Mamografija PET-CT
galaktografija koja se ne može napraviti MR-Mamografija
uredna mamografija kod bioptički utvrđenih aksilarnih metastaza limfnih čvorova MR-Mamografija
invazija pektoralnog mišića MR-Mamografija
Galerija
(4 Images)
Preuzimanja