Izbornik
Diagnostikum
*

*
natrag na tim
sveuč. prof. dr.

Rainer W. Lipp

Curriculum Vitae
 • ime i prezime: Rainer W. Lipp
 • mjesto rođenja: Graz
 • nacionalnost: Austrijanac
Obrazovanje
 • osnovna škola: Graz i Beč
 • gimnazija: BG Wien 13 i BRG Wien 23
Sveučilišno obrazovanje
 • studij medicine: 10./1981.–1./1988., Sveučilište u Beču
 • znanstvena djelatnost tijekom studija: 1983.–1985., asistent na Institutu za elektronsku mikroskopiju i istraživanje ultrastruktura Sveučilišta u Beču
 • promocija u doktora medicine: 3. veljače 1988.
Poslijediplomsko obrazovanje
 • obrazovanje za liječnika opće medicine 1988.–1989., bolnica "Herz Jesu", Beč 3
 • specijalističko obrazovanje - interna medicina: 1990.–1995., Klinički odjel za endokrinologiju i nuklearnu medicinu, Medicinska sveučilišna klinika, Sveučilište "Karl Franzens" u Grazu
 • specijalističko obrazovanje iz dodatnog predmeta 'Nuklearna medicina' 1995.–1998., Klinički odjel za endokrinologiju i nuklearnu medicinu, Medicinska sveučilišna klinika, Sveučilište "Karl Franzens" u Grazu
 • specijalističko obrazovanje iz dodatnog predmeta 'Endokrinologija i metabolizam' 1999.–2001., Klinički odjel za endokrinologiju i nuklearnu medicinu, Medicinska sveučilišna klinika, Sveučilište "Karl Franzens" u Grazu
 • poslijediplomski sveučilišni tečaj za medicinsko rukovodeće osoblje 1999.–2001., Sveučilište u Beču, Grazu, Innsbrucku i Salzburgu
Radno iskustvo
 • 25.11.1996.: habilitacija za sveučilišnog docenta za internu medicinu
 • od 1.1.1996.: izrada nalaza na Institutu za radiološko snimanje, nuklearnu medicinu i osteodenzitometriju, Güssing (prim. dr. H. Schabasi)
 • 1.4.1997.: imenovanje za izv. sveučilišnog profesora za internu medicinu
 • od 1.3.1998.: član ispitnog povjerenstva za internu medicinu Sveučilišta "Karl-Franzens" u Grazu
 • 12./1999.: obrazovanje iz zaštite od zračenja
 • od 1.3.2000.: medicinski voditelj Instituta za nuklearnu medicinu u Grazu, privatna klinika Kastanienhof
 • 1999.–2010.: povjerenik za zaštitu od zračenja Kliničkog odjela za endokrinologiju i nuklearnu medicinu, Medicinska sveučilišna klinika u Grazu
 • 1999.–2003.: dopredsjednik zbora sveučilišnog srednjeg znanstvenog kadra Medicinske sveučilišne klinike u Grazu
 • 1999.–2010.: organizacijsko vodstvo Ambulante za nuklearnu medicinu i Kliničkog odjela za endokrinologiju i nuklearnu medicinu, Medicinska sveučilišna klinika u Grazu
 • 2005.–2010.: 2. zamjenik Kliničkog odjela za endokrinologiju i nuklearnu medicinu, Medicinska sveučilišna klinika u Grazu
 • od 1.8.2010.: zamjenik Kliničkog odjela za endokrinologiju i nuklearnu medicinu, Medicinska sveučilišna klinika u Grazu
 • od 1.4.2012.: direktor (zajedno s Dieterom Szolarom, Klausom Preidlerom i Manfredom Tillichom) instituta "Diagnostikum Nuklearmedizin Graz Süd West" GesmbH
Boravci u inozemstvu
svibanj 1998.: Tehničko sveučilište u Münchenu, bolnica "Klinikum rechts der Isar" Klinika za nuklearnu medicinu, predstojnik: sveuč. prof. dr. Markus Schwaiger
Članstva i daljnje funkcije
 • Society of Nuclear Medicine (SAD), član odbora za GI, odbora za kardiologiju i odbora za PET
 • American College of Nuclear Medicine, član
 • European Society of Nuclear Medicine, član i revizor
 • European Neuroendocrine Tumor Society, član
 • Austrijsko društvo za nuklearnu medicinu, član savjetodavnog odbora
 • Austrijsko društvo za internu medicinu, član
 • Austrijsko društvo za endokrinologiju i metabolizam, član
 • International Journal of Molecular Imaging, član uredničkog povjerenstva
Recenzent za znanstvene časopise
 • The Journal of Nuclear Medicine (U.S.A.)
 • European Journal of Nuclear Medicine und Metabolic Imaging
 • Neuroendocrinology
 • Diabetes Medicine
 • Wiener Klinische Wochenschrift
 • Nuklearmedizin & Nuclearmedicine
 • Alzheimer Research
Recenzentska djelatnost
 • recenzent za Jubilarni fond Austrijske narodne banke
 • recenzent za interne i eksterne habilitacije (interna medicina i nuklearna medicina)
Znanstvene nagrade
 • stipendija "Dr. Pfeiffer", 1991.
 • nagrada zaklade "Hoechst", 1995.
Nagrade
 • Fellow of American College of Nuclear Medicine, 18. 2. 2005., Las Vegas, NV, SAD
Znanstvena djelatnost
 • Publikacije: 200+ (izvornici, sažeci, prilozi u knjigama, prvi auto i koautorstvo)
 • Faktor odjeka 180+ (između ostalog u sljedećim časopisima kao što su The Lancet, The Journal of the American Medical Association, Archives of Internal Medicine, The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Gastroenterology, American Journal of Gastroenterology, Diabetes Care, Diabetologia, Journal of Nuclear Medicine, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging)
 • Predavanja: 200+ (u Austriji i inozemstvu, u Europi, SAD-u, Kanadi, Južnoj Koreji, Južnoj Africi)