Izbornik
Diagnostikum
*

*
  • Graz
Nuklearna medicina
Nuklearna medicina pruža vrijedne funkcionalne informacije uz morfološku CT i MRI dijagnostiku. Diagnostikum u Grazu kao jedini privatni institut na jugu Austrije nudi spajanje slika iz radiološke i nuklearno-medicinske slikovne dokumentacije u jednu sliku.

Pretraga srca (scintigrafija miokarda)

Određene stvari najbolje je saznati dovoljno rano. Na primjer, ako se približava opasnost od srčanog infarkta. Ima mnogo predznakova: osjećaj tjeskobe, probadanje iza prsne kosti ili gubitak daha. Perfuzijska scintigrafija miokarda je dijagnostički postupak koji je desetljećima razvijan i etabliran, a koji daje informacije o prokrvljenosti i funkciji srca - u mirovanju i pod opterećenjem. Uredan nalaz scintigrafije miokarda čak i u slučaju poznate smetnje prokrvljenosti srca skoro u potpunosti isključuje prijeteći infarkt srca ili čak srčanu smrt u idućih godinu dana ili čak dvije godine! Ovom se pretragom isto tako može ustanoviti je li potrebna ili nije pretraga srčanim kateterom (koronarna angiografija).
Pitanja i odgovori
Na pretragu dolazite natašte. Najprije se analiziraju anamneza i lijekovi koje se trenutno uzima. Nakon toga se u ovisnosti o Vašem stanju vrši opterećenje vožnjom bicikla ili farmakološko opterećenje. Nakon injekcije male količine radioaktivne tvari u venu vrši se snimanje srca u leđnom položaju u trajanju od oko 20 minuta. Nakon jedan do dva sata vrši se još jednom snimanje srca u stanju mirovanja. Usporedbom obaju snimaka procjenjuje se može li se isključiti relevantna koronarna srčana bolest (KBS) ili se na primjer radi o ožiljku nakon preživljenog srčanog infarkta.
Kompletna pretraga koja se sastoji od snimanja pod opterećenjem i u stanju mirovanja traje sveukupno tri do četiri sata.
Opterećenje zračenjem iznosi 12 mSv i može se usporediti s invazivnom pretragom pomoću srčanog katetera.
Alergijske reakcije ili ostale nuspojave vrlo su rijetke, s obzirom da se daje samo minimalna količina supstancije. U slučaju opterećenja pomoću lijekova može samo na kratko vrijeme doći do mučnine ili do lagane vrtoglavice.