Izbornik
Diagnostikum
*

*
  • Graz
Nuklearna medicina
Nuklearna medicina pruža vrijedne funkcionalne informacije uz morfološku CT i MRI dijagnostiku. Diagnostikum u Grazu kao jedini privatni institut na jugu Austrije nudi spajanje slika iz radiološke i nuklearno-medicinske slikovne dokumentacije u jednu sliku.

Ocjena funkcije bubrega (scintigrafija bubrega)

Scintigrafija je i u dijagnostici bubrega pouzdana metoda. Mnoge slike bolesti mogu se ispitati jednostavnom scintigrafijom bubrega, a u svezi s njihovim opsegom i daljnjim potrebnim terapeutskim koracima: bilo da se radi o krvnom tlaku koji se teško uravnotežuje lijekovima, ponovne infekcije mokraćnih kanala ili ograničenja funkcije bubrega zbog krivo namještenog diabetesa mellitusa.
Pitanja i odgovori
Nakon kratke anamneze i utvrđivanja koji se lijekovi trenutno uzimaju, vrši se pretraga u leđnom položaju. Nakon injekcije male količine radioaktivne tvari u venu snimanje bubrega vrši se u ležećem položaju. Ovaj postupak traje oko 25 minuta. U slučaju sumnje na nemogućnost otjecanja iz bubrega može biti potrebno da Vam se nakon 15 minuta venskim putem da lijek za poticanje mokrenja. U slučaju razjašnjenja visokog krvnog tlaka može se dogoditi da ćete 30 minuta prije pretrage dobiti lijek koji snižava krvni tlak (ACE inhibitor).
Dan prije pretrage vodite računa o tome da popijete što više vode. Na pretragu ne morate doći natašte.
Opterećenje zračenjem iznosi 1,1 mSv. U usporedbi s time prirodno opterećenje zračenjem u Austriji iznosi oko 2,4 do 16 mVs godišnje. Ako na primjer u proljeće odete sedam dana na skijanje, onda ćete primiti otprilike istu količinu zračenja kao i tijekom ove pretrage, odn. scintigrafije bubrega.
Alergijske reakcije ili ostale nuspojave vrlo su rijetke, s obzirom da se daje samo minimalna količina supstancije. Nakon davanja ACE inhibitora može doći do privremenog pada krvnog tlaka.