Izbornik
Diagnostikum
*

*

Liječničke informacije

Suvremena medicina je nezamisliva bez radioloških slika, uključujući i kompjutorske tomografije, magnetske rezonancije i PET-CT-a. Stalno pokušavamo biti korak ispred vremena i uz racionalno korištenje slikovnih postupaka osigurati optimalnu obradu pacijenata.

Liječnici o nama
Moj pacijent u Diagnostikumu osjećao je da smo se za njega pobrinuli brzo i dobro.