Izbornik
Diagnostikum
*

*
Indikacije
Prije primjene neke metode slikovne dijagnostike u pravilu postoji jednoznačna indikacija od liječnika koji je uputio pacijenta, opće važeći protokol pretrage ovisan o indikaciji i relevantan za terapiju ili nalaz. Sastavili smo opsežan katalog indikacija koji pridonosi ciljanom i racionalnom korištenju nekog od naših dijagnostičkih postupaka.

Krvožilni sustav

Opis Primarno Sekundarno Tercijarno
Lubanja, vrat
aneurizma moždanih arterija MR-Angiografija CT-Angiografija Angiografija
cerebralne/duralne malformacije krvnih žila MR-Angiografija CT-Angiografija Angiografija
tromboza venskih sinusa MR-Angiografija CT-Angiografija
patologija karotida: intrakranijalne stenoze MR-Angiografija CT-Angiografija Angiografija
patologija karotida: ekstrakranijalne stenoze Sonografija MR-Angiografija CT-Angiografija
patologija karotida: disekcije MR-Angiografija CT-Angiografija Angiografija
patologija karotida: stanje nakon stenta (dodatno) Sonografija CT-Angiografija
vertebralna patologija (npr. disekcija) MR-Angiografija CT-Angiografija
Toraks
torakalna aneurizma aorte CT-Angiografija MR-Angiografija
intramuralni hematom aorte/disekcija aorte CT-Angiografija MR-Angiografija
plućna arterijska embolija CT-Angiografija MR-Angiografija Scintigrafija
sindromi kompresije (npr. tromboza šupljih vena) MR-Angiografija CT-Angiografija
shunt za dijalizu MR-Angiografija Angiografija
Takaysu arteriitis PET-CT
Abdomen
abdominalna aneurizma aorte CT-Angiografija MR-Angiografija
disekcija aorte CT-Angiografija MR-Angiografija
intramuralni hematom aorte/disekcija aorte CT-Angiografija MR-Angiografija
akutno mezenterijalno začepljenje arterije CT-Angiografija MR-Angiografija
angina abdominalis CT-Angiografija MR-Angiografija
tromboza portalne/mezenterijalne vene CT-Angiografija MR-Angiografija
stenoza arterija bubrega, renalni hipertonus, fibromuskularna displazija MR-Angiografija CT-Angiografija
arterije zdjelice i nogu
stenoza odn. začepljenje arterija zdjelice MR-Angiografija CT-Angiografija
bolest perifernih arterija (okluzivna bolest perifernih arterija) MR-Angiografija CT-Angiografija
Galerija
(10 Galerija)
Preuzimanja